Skip to main content

Teckningsoptioner av serie TO1 uppfyller inte spridningskravet för notering

Deltagare i företrädesemissionen av units som genomfördes i juni 2022 erhöll vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO1. Nicoccino hade för avsikt att ansöka om upptagande till handel för teckningsoptionerna på Nasdaq First North Growth Market. Teckningsoptionerna uppfyller dock inte spridningskravet som krävs för notering, och kommer således inte att tas upp till handel.

För mer information eller frågor om teckningsoptionerna av serie TO1, kontakta

Fredrik Laurell, VD, +46 733 98 04 74, fredrik.laurell@nicoccino.se

Nicoccinos övergripande mål är att erbjuda vuxna konsumenter ett säkert och enkelt sätt att njuta av nikotin snabbt och diskret. Bolagets produkter finns att köpa på shop.nicoccino.se.

Nicoccino har huvudkontor i Täby utanför Stockholm. Kontakt: info@nicoccino.se

Bolagets aktie är sedan juni 2014 noterad på Nasdaq Stockholm First North under kortnamnet NICO. FNCA Sweden AB är bolagets certified adviser. FNCA kan nås på info@fnca.se samt på +46 8 528 00 399.


PM Teckningsoptioner av serie TO1 uppfyller inte spridningskrav

Become a distributor

We are always looking for new distributors of Nicotine Strips. Contact us and we will respond as soon as we can.