Skip to main content

Sista handelsdag för teckningsoptioner av serie TO1 i Nicoccino Holding AB

Idag, 26 september 2023 är sista handelsdag för teckningsoptioner av serie TO1 (NICO TO 1) i Nicoccino Holding AB (publ).

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner pågår till och med fredag den 29 september 2023.

Varje teckningsoption av serie TO1 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till ett pris om 1,84 SEK per aktie.

Hur teckningsoptionerna nyttjas:

Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto)

Teckning sker genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier (IA) i väntan på registrering hos Bolagsverket.

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå)

Teckning och betalning sker i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Kontakta din förvaltare för ytterligare information.

Anmälningssedel med betalningsinstruktion finns på http://www.nicoccino.se och https://mangold.se/.

Emissionsvolym: 3 595 800 teckningsoptioner av serie TO1. Vid fullt nyttjande nyemitteras 3 595 800 aktier och Bolaget tillförs cirka 6,6 MSEK före emissionskostnader.

Utspädning: Vid fullt nyttjande ökar aktiekapitalet med 179 790 SEK, från 1 366 935 SEK till 1 546 725 SEK, och antalet aktier med 3 595 800 aktier, från 27 338 700 till 30 934 500 aktier, motsvarande en utspädning om cirka 11,6 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

Teckningsoptioner som inte avyttras senast den 26 september 2023, eller nyttjas för teckning av aktier senast den 29 september 2023, förfaller. Vissa förvaltare kan komma att stänga anmälan tidigare än den 29 september 2023.

Rådgivare

Mangold Fondkommission är finansiell rådgivare och Advokatfirman Glimstedt AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO1.

För frågor avseende teckningsoptionerna, vänligen kontakta:

Mangold Fondkommission AB

Tel: +46 8 5030 1595

E-post: emissioner@mangold.se

För mer information, kontakta

Fredrik Laurell, VD, +46 733 98 04 74, fredrik.laurell@nicoccino.se

Nicoccino tillverkar och distribuerar nicotine strips. Produkterna finns att köpa på https://shop.nicoccino.se/

Nicotine strips adresserar den växande marknaden för nikotinportioner och erbjuder unika fördelar jämfört med traditionella prillor:

Snabb nikotinleverans  – frisättning av nikotin inom några sekunder, allt nikotin levererat efter några minuter.

Diskret användande  – nicotine strips syns inte och upplöses efter några minuter. Inget behöver tas ut och kastas. Bekvämt för användaren och bra för miljön

Nicoccino har kontor i Vallentuna norr om Stockholm. Kontakt: info@nicoccino.se

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm First North under kortnamnet NICO. FNCA Sweden AB är bolagets certified adviser. FNCA kan nås på info@fnca.se samt på +46 8 528 00 399.


Sista dag för handel med TO1

Become a distributor

We are always looking for new distributors of Nicotine Strips. Contact us and we will respond as soon as we can.