Skip to main content

RÄTTELSE: Nicoccino tillförs cirka 6,5 MSEK genom nyttjande av 98 procent av Teckningsoptioner serie TO1

PRESSMEDDELANDE

STOCKHOLM 2023-10-05

RÄTTELSE: Nicoccino tillförs cirka 6,5 MSEK genom nyttjande av 98 procent AV Teckningsoptioner SERIE TO1

På grund av ett internt fel hos en förvaltare har en giltig anmälan, om nyttjande av 51 424 teckningsoptioner av serie TO1 i Nicoccino Holding AB (publ), inkommit sent. Totalt har 3 507 468 teckningsoptioner nyttjas för teckning av aktier och bolaget tillförs därmed cirka 6,5 MSEK före emissionskostnader. Teckningsgrad uppgår till 98 procent.

Nicoccino Holding AB (publ) meddelar utfallet från nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO1, vilka emitterades vid bolagets företrädesemission 2022. Totalt nyttjades 3 507 468 teckningsoptioner, en teckningsgrad på cirka 98 procent, för teckning av 3 507 468 aktier till en kurs om 1,84 SEK per aktie. Nicoccino tillförs cirka 6,5 MSEK före emissionskostnader.

Teckningsperioden för teckningsoptioner av serie TO1 avslutades den 29 september 2023.

Personer i styrelse, ledning samt större aktieägare har nyttjat 2 744 475 teckningsoptioner av serie TO1 för att teckna nya aktier. Innehavet utgör cirka 76 procent av totalt antal utestående teckningsoptioner. Följande personer tecknade tillsammans 2 744 475 aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO1:

  • Styrelseledamot Johan Thorell, nyttjade 663 020 teckningsoptioner.
  • VD Fredrik Laurell, nyttjade 18 268 teckningsoptioner.
  • VP Production and Development, Thomas Ekerborn nyttjade 461 512 teckningsoptioner.
  • Lars Byström, nyttjade 467 192 teckningsoptioner.
  • TillCe AB, nyttjade 1 134 483 teckningsoptioner.

Nyttjade teckningsoptioner har ersatts med interimsaktier (IA) i väntan på registrering vid Bolagsverket. Omvandlingen av interimsaktier till aktier beräknas ske inom cirka två (2) veckor.

Genom nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO1 ökar antalet aktier i Nicoccino Holding AB (publ) med 3 507 468 aktier, från 27 338 700 till 30 846 168 aktier. Aktiekapitalet ökar med 175 373,40 SEK, från 1 366 935,00 SEK till 1 542 308,40 SEK.

För aktieägare som inte nyttjat några teckningsoptioner uppgår utspädningen till cirka 11,4 procent.

Mangold Fondkommission är finansiell rådgivare och Advokatfirman Glimstedt AB är legal rådgivare till bolaget i samband med nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO1.

För frågor avseende teckningsoptionerna, vänligen kontakta:

Mangold Fondkommission AB

Tel: +46 8 5030 1595

E-post: emissioner@mangold.se

För mer information, kontakta

Fredrik Laurell, VD, +46 733 98 04 74, fredrik.laurell@nicoccino.se

Nicoccino tillverkar och distribuerar nicotine strips. Produkterna finns att köpa på https://shop.nicoccino.se/

Nicotine strips adresserar den växande marknaden för nikotinportioner och erbjuder unika fördelar jämfört med traditionella prillor:

Snabb nikotinleverans – frisättning av nikotin inom några sekunder, allt nikotin levererat efter några minuter.

Diskret användande – nicotine strips syns inte och upplöses efter några minuter. Inget behöver tas ut och kastas. Bekvämt för användaren och bra för miljön

Nicoccino har kontor i Vallentuna norr om Stockholm. Kontakt: info@nicoccino.se

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm First North under kortnamnet NICO. FNCA Sweden AB är bolagets certified adviser. FNCA kan nås på info@fnca.se samt på +46 8 528 00 399.


Rättelse offentliggörande av utfall TO1

Become a distributor

We are always looking for new distributors of Nicotine Strips. Contact us and we will respond as soon as we can.