Skip to main content

Q3 DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2016 NICOCCINO HOLDING AB (publ)

Koncernens utveckling

TREDJE KVARTALET I SAMMANDRAG
JULI – SEPTEMBER

  • Koncernens omsättning under det tredje kvartalet var 0,1 MSEK (0,1 MSEK).
  • Nettoresultatet uppgick till -5,0 MSEK (-7,3 MSEK) eller -0,36 SEK per aktie (-0,53).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -1,4 MSEK (-5,3 MSEK) eller -0,10 SEK per aktie (-0,38 SEK).
  • Koncernens likvida medel uppgick vid kvartalets utgång till 25,9 MSEK (44,6 MSEK).
  • I september tillträdde Anders Ulfhielm som ny VD. Anders har en lång erfarenhet från läkemedelsbranschen och kommer senast från en roll som partner på Avanticon nätverk.
  • Nya Zeeland har som andra land nu godkänt bolagets nikotinpatent.

PERIODEN I SAMMANDRAG
JANUARI – SEPTEMBER

  • Koncernens omsättning under perioden var 0,4 MSEK (0,6 MSEK).
  • Nettoresultatet uppgick till -18,9 MSEK (-23,5 MSEK) eller -1,37 SEK per aktie (-1,85 SEK).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -9,5 MSEK (-20,5 MSEK) eller -0,69 SEK per aktie (-1,61 SEK).

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

  • I oktober tecknade Nicoccino avtal med en amerikansk producent som skall tillverka bolagets nikotinfilm enligt de regulatoriska krav som fordras för en läkemedelsklassificering.

VD har ordet

Idag vet alla att rökning är farligt, men trots det dör 5 miljoner människor om året och vid 2030 kommer siffran att ha stigit till 8 miljoner. Samt att för varje person som dör, drabbas ytterligare 20 människor av minst en allvarlig sjukdom.

De flesta av oss tror att antalet rökare minskar, vilket det gör i Västvärlden, men globalt sett stiger siffran sakta med cirka 3 % om året, främst i områden i Mellanöstern, Indien och Kina. Det är med lagstiftning, restriktioner och skattetryck antalet rökare har pressats ned, i kombination med hjälpmedel.

Marknaden för rökavvänjningsprodukter är enorm, och att Nicoccino med sin unika produkt kan bidra med ett effektivt hjälpmedel är fantastiskt. Bolaget har under ett par års tid genomgått olika faser, men med ett tydligt mål – att under 2016 påbörja resan med att få nikotinfilmen registrerad och godkänd som ett läkemedel för rökavvänjning.

Resultatet från den senaste perioden är att vi har ett starkt patentskydd. Under året har vår nikotinpatentansökan blivit godkänd på två marknader, Singapore och Nya Zeeland, vilket förlänger plattformsskyddet till 2033. Från ett användarperspektiv fungerar produkten då den säljs online och används av en lojal kundgrupp i Storbritannien. Slutligen har vi rapporter som visar 24-månaders hållbarhet och att nikotinet på ett snabbt och effektivt sätt frigörs i munnens slemhinnor. Det här ska vi nu bygga vidare på!

Jag har 30 års erfarenhet inom läkemedelsindustrin. Under mina år har jag arbetat i olika ledande befattningar som gett mig fördjupad kunskap i detaljerna kring aktiva substanser, i process- och dokumentationskrav samt i registrering och lansering av läkemedel.

De senaste åren har jag bistått läkemedelsföretag som Nicoccino att utveckla produkter och genomföra olika kliniska prövningar. Det är med denna bakgrund jag är mycket motiverad att ta över och leda bolaget till en registrerad och godkänd läkemedelsprodukt för rökavvänjning.

Vi har nu tre viktiga faser framför oss som behöver noggrann styrning och kontroll. Först måste vi utveckla en GMP godkänd produkt för kliniska prövningar. Därefter genomföra en klinisk studie för att bevisa effekten. Slutligen sammanställa och lämna in en registreringsansökan till Läkemedelsverket.

För tillfället är vi i den första fasen och är glada över att nyligen ha undertecknat ett avtal med en amerikansk producent som ska tillverka nikotinfilmen. Efter att ha överfört den tekniska kunskapen och genomfört relevanta tester ska en batch tillverkas för de kliniska prövningarna.

Mitt huvudsyfte är solklart, att få nikotinfilmen godkänd som ett läkemedel för rökavvänjning, vilket tillför värde i bolaget av den orsaken att ett läkemedelsgodkännande är attraktivt för global spelare verksamma inom framtida rökavvänjningsprogram.

Kort om Nicoccino och vår produkt

OM BOLAGET

Nicoccino utvecklar en innovativ och patentskyddad nikotinprodukt som efter genomförd klinisk studie kommer att klassificeras som ett läkemedel för rökavvänjning. Genom en tydlig klassificering minskar den regulatoriska osäkerheten och öppnar upp för försäljning på nya marknader som annars inte vore tillgängliga. Försäljning till konsument kommer indirekt att ske via en licensmodell med internationella partners som har större finansiella möjligheter att nå ut på den globala marknaden.

Under 2014/2015 genomfördes en kommersiell testlansering i Storbritannien där Nicoccino såldes som en konsumentprodukt via nätet och i detaljhandeln. Denna introduktion bekräftade att konceptet fungerar och att det finns stor potential för denna nya typ av nikotinprodukt.

I början på 2016 lades strategin om med ett ökat fokus på att skapa en produktplattform som skall kunna användas av partners som vill etablera sig på marknaden för läkemedelsklassade nikotinprodukter eller vill utöka sin befintliga produktportfölj. Denna förändring innebär en prioritering avseende att uppnå läkemedelsklassificeringen för att ingå i partnersamarbeten.

Nicoccino har sitt kontor i Täby, utanför Stockholm. Bolagets aktie är sedan juni 2014 noterad på Nasdaq Stockholm First North under kortnamnet NICO.

Remium Nordic AB är bolagets certified adviser.

För ytterligare information, se http://www.niccocino.se

OM PRODUKTEN

Nicoccino har utvecklat en patentskyddad, innovativ och diskret film som genom sin unika leveransmetod ger användaren snabb tillgång till nikotin utan rökningens allvarliga biverkningar.

Syftet med produkten är att erbjuda rökare ett attraktivt alternativ för när dessa vill sluta röka.

Efter läkemedelsklassificiering kommer produkten att säljas som ett rökavvänjningspreparat.

Filmen placeras under läppen eller på annan munslemhinna där den levererar en snabb och påtaglig nikotineffekt. Inom ett par minuter har nikotinet avgetts och filmen lösts upp utan att lämna någon restprodukt i munnen.

Plattformen är framtagen i Sverige och är resultatet av tio års forskning och utveckling.

Filmen är lövtunn och innehåller 1 mg nikotin, med en yta som motsvarar ungefär hälften av ett frimärke. Förutom läkemedelsklassat nikotin består produkten till största delen av en alginat som är utvunnen ur en brunalg. Smakämnena är naturliga aromer och samtliga övriga ingredienser är läkemedelsklassade.


För mer information, besök Nicoccinos hemsida http://www.nicoccino.se, eller kontakta:

Anders Ulfhielm, VD Nicoccino Holding AB
+46 70 594 7618
anders.ulfhielm@nicoccino.se

Denna information är sådan information som Nicoccino Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 okt, 2016 kl. 08.00 CET.


Anders Ulfhielm, VD, Nicoccino Holding AB

070-594 7618
anders.ulfhielm@nicoccino.se


Nicoccino har utvecklat en patentskyddad, innovativ och diskret film som genom sin unika leveransmetod ger användaren snabb tillgång till nikotin utan rökningens allvarliga biverkningar.

Syftet med produkten är att erbjuda rökare ett attraktivt alternativ för när dessa vill sluta röka.

Efter läkemedelsklassificiering kommer produkten att säljas som ett rökavvänjningspreparat. 

Nicoccino Holding – Q3 delårsrapport

Become a distributor

We are always looking for new distributors of Nicotine Strips. Contact us and we will respond as soon as we can.