Skip to main content

Q2 DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2017 NICOCCINO HOLDING AB (publ)

Koncernens utveckling

Q2 I SAMMANDRAG
APRIL-JUNI

  • ·          Koncernens omsättning under perioden uppgick till 0 tkr (53 tkr).
  • ·         Nettoresultatet uppgick till -1 141 tkr (-4 855 tkr), eller -0,08 kr (-0,35 kr) per aktie.
  • ·         Kvartalets kassaflöde uppgick till -2 165 tkr (1 171 tkr) eller -0,16 kr (0,08 kr) per aktie.
  • ·         Nicoccinos likviditet var vid periodens slut 20 033 tkr (28 124 tkr).

Nikotinpatentet har godkänts i Nya Zeeland, Indien, Australien och Ryssland.

Nicoccino har tecknat ett avtal med en ny tillverkare av vår unika nikotinfilm och avslutar därmed samarbetet med den tidigare tillverkaren. Den italienska tillverkaren uppfyller de anläggningstekniska och regulatoriska kraven som Nicoccino har.

Avtalet innebär att Nicoccino Holding AB nu kan fortsätta den första fasen, vilket innebär att starta tillverkning till den kliniska prövningen.

Vi har nu en fördröjning av den ursprungliga tidplanen med ca ett år.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

  • Kina har godkänt bolagets nikotinpatent

 

VD har ordet

Jag har tidigare redogjort för hur omvärlden ser ut beträffande konsekvenserna av rökning. Kostnaderna för hälsovård och produktionsbortfall stiger. Rökningen stiger trots lagstiftning och restriktioner. Behovet av rökavvänjningsprodukter är stort

Nicoccino har en unik produkt mot rökavvänjning i form av en film, dopad med nikotin. Dessutom har Nicoccino ett starkt patentskydd som sträcker sig till 2033. Nikotinpatentet är nu godkänt i Singapore, Nya Zeeland, Indien, Australien och Ryssland. Helt nyligen också godkänt i Kina och vi väntar på besked från bland annat EU och USA. Nicoccino har i studier visat att nikotinet på ett snabbt och effektivt sätt frigörs ur filmen och levereras via munnens slemhinnor. Produkten har 24 månaders hållbarhet och är enkel att förvara

Nicoccino har som första steg att tillverka en GMP-godkänd produkt och därefter genomföra en klinisk studie för att bevisa effekten. Till sist sammanställs resultaten och lämnas i form av en registreringsansökan till Läkemedelsverket för godkännande i Europa.

Vi har under en tid sökt en ny framtida tillverkare för Nicoccino, som kan uppfylla de anläggningstekniska och regulatoriska kraven, som Nicoccino har. Under våren hittade vi en sådan i Italien och vi har nu kunnat skriva ett avtal med denne. Vi har därmed kunnat avsluta samarbetet med den tidigare tillverkaren Tapemark. Att vi fått allt detta på plats innebär att vi nu med full kraft kan fortsätta arbetet med vår strategi att ta fram en godkänd läkemedelsprodukt. Den italienske tillverkaren har lång erfarenhet av att tillverka tunna filmer för läkemedel. Vi fortsätter samtidigt att utvärdera CRO-kandidater för den kliniska studien.

Verksamhetens viktigaste mål är att få nikotinfilmen godkänd som ett läkemedel för rökavvänjning. Ett godkännande tillför värde i bolaget, vilket gör oss attraktiva för globala spelare verksamma på den framtida rökavvänjningsmarknaden.

 

Kort om Nicoccino och vår produkt

OM BOLAGET

Nicoccino utvecklar en innovativ och patentskyddad nikotinprodukt som efter genomförd klinisk studie kommer att klassificeras som ett läkemedel för rökavvänjning. Genom en tydlig klassificering minskar den regulatoriska osäkerheten och öppnar upp för försäljning på nya marknader som annars inte vore tillgängliga. Försäljning till konsument kommer indirekt att ske via en licensmodell med internationella partners som har större finansiella möjligheter att nå ut på den globala marknaden.

Under 2014/2015 genomfördes en kommersiell testlansering i Storbritannien där Nicoccino såldes som en konsumentprodukt via nätet och i detaljhandeln. Denna introduktion bekräftade att konceptet fungerar och att det finns stor potential för denna nya typ av nikotinprodukt.

I början på 2016 lades strategin om med ett ökat fokus på att skapa en produktplattform som skall kunna användas av partners som vill etablera sig på marknaden för läkemedelsklassade nikotinprodukter eller vill utöka sin befintliga produktportfölj. Denna förändring innebär en prioritering avseende att uppnå läkemedelsklassificeringen för att ingå i partnersamarbeten.

Nicoccino har sitt kontor i Täby. Bolagets aktie är sedan juni 2014 noterad på Nasdaq Stockholm First North under kortnamnet NICO.

Remium Nordic AB är bolagets certified adviser.

För ytterligare information, se http://www.niccocino.se

OM PRODUKTEN

Nicoccino har utvecklat en patentskyddad, innovativ och diskret film som genom sin unika leveransmetod ger användaren snabb tillgång till nikotin utan rökningens allvarliga biverkningar.

Syftet med produkten är att erbjuda rökare ett attraktivt alternativ för när dessa vill sluta röka.

Efter läkemedelsklassificiering kommer produkten att säljas som ett rökavvänjningspreparat.

Filmen placeras under läppen eller på annan munslemhinna där den levererar en snabb och påtaglig  nikotineffekt. Inom ett par minuter har nikotinet avgetts och filmen lösts upp utan att lämna någon restprodukt i munnen.

Plattformen är framtagen i Sverige och är resultatet av tio års forskning och utveckling.

Filmen är lövtunn och innehåller 2 mg nikotin, med en yta som motsvarar ungefär hälften av ett frimärke. Förutom läkemedelsklassat nikotin består produkten till största delen av en alginat som är utvunnen ur en brunalg. Smakämnena är naturliga aromer och samtliga övriga ingredienser är läkemedelsklassade.

För mer information, besök Nicoccinos hemsida http://www.nicoccino.se, eller kontakta:

Anders Ulfhielm, VD Nicoccino Holding AB
+46 70 594 7618
anders.ulfhielm@nicoccino.se

Denna information är sådan information som Nicoccino Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 augusti, 2017 kl. 08.00 CET.

Anders Ulfhielm, VD, Nicoccino Holding AB

070-594 7618
anders.ulfhielm@nicoccino.se


Nicoccino har utvecklat en patentskyddad, innovativ och diskret film som genom sin unika leveransmetod ger användaren snabb tillgång till nikotin utan rökningens allvarliga biverkningar.

Syftet med produkten är att erbjuda rökare ett attraktivt alternativ för när dessa vill sluta röka.

Efter läkemedelsklassificiering kommer produkten att säljas som ett rökavvänjningspreparat. 

Release

Become a distributor

We are always looking for new distributors of Nicotine Strips. Contact us and we will respond as soon as we can.