Skip to main content

NYEMISSIONEN I NICOCCINO HOLDING AB AVSLUTAD

Vid extra bolagsstämma i Nicoccino Holding AB (NIcoccino Holding) den 13 april 2015 beslutades att genomföra en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Nyemissionen omfattade högst 1 134 250 aktier. För 12 existerande aktier gavs rätt att teckna en ny aktie för 20 SEK. 

Nyemissionen har avslutats. Totalt tecknades 219 000 aktier, varav 200 864 med företrädesrätt (med stöd av teckningsrätter) och 18 136 utan företrädesrätt.

Nyemissionen tillför Nicoccino Holding ca 4,4 MSEK före emissionskostnader. Den riktade nyemissionen som beslutades av samma bolagsstämma tillförde Nicoccino Holding 50 MSEK före emissionskostnader.

Efter registrering av nyemissionen, som väntas ske inom två veckor, kommer aktiekapitalet i Nicoccino Holding att uppgå till 691 500 SEK fördelat på 13 830 000 aktier.

För mer information, besök Nicoccinos hemsida http://www.nicoccino.se, eller kontakta:

Michel Bracké, VD

Tel: +46 707 45 95 75

E-post: michel.bracke@niciccino.co.uk

Om Nicoccino Holding AB

Nicoccino Holding AB (publ) (org. nr 556942-1604) är ett svenskt företag som med en patentskyddad, innovativ och diskret nikotinprodukt snabbt ger användaren tillgång till nikotin utan tobakens allvarliga biverkningar.

Nicoccino Holdings aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North med kortnamn NICO. Remium Nordic AB är bolagets certified adviser. 


Release

Become a distributor

We are always looking for new distributors of Nicotine Strips. Contact us and we will respond as soon as we can.