Skip to main content

NY STYRELSEORDFÖRANDE FÖRESLÅS I NICOCCINO HOLDING AB (publ)

Styrelsens ordförande, Ulf Lindberg, har meddelat att han önskar utträda ur styrelsen så snart en efterträdare till honom valts. Styrelsen föreslår därför att Fredrik Hübinette väljs som ny styrelseledamot och styrelseordförande på en extra bolagsstämma den 27 december 2019.

Fredrik Hübinette

Fredrik Hübinette (f. 1969) är utbildad kemist och ekonom. Fredrik Hübinette har uppfunnit och patenterat den framgångsrika beredningsform som Nicoccino använder och har 20 års erfarenhet från läkemedelsindustrin från bl.a. Wallac Oy, Pharmacia och Orexo. Han har arbetat med forskning- och utveckling, produktion samt marknadsföring och försäljning. De senaste 15 åren har Fredrik Hübinette medverkat till ett flertal avgörande patent. Han är också medgrundare till fyra bolag som arbetar med beredningsformen kommersiellt, varav tre, bl.a. Nicoccino Holding AB (publ) är noterade på First North. Fredrik Hübinette har aktivt arbetat som rådgivare till dessa. Fredrik Hübinettes gedigna erfarenheter av den beredningsform som Nicoccino utvecklar sina produkter på bedöms vara av stor vikt för värdeskapande i Nicoccino. Fredrik Hübinette äger 1 146 585 aktier i Nicoccino Holding AB (publ). Fredrik Hübinette är styrelseledamot och styrelseordförande i Karessa Pharma Holding AB (publ).

Det som är världsunikt med den alginatbaserade film som Fredrik Hübinette uppfann är att den fäster extremt bra vid munslemhinnan och har en upplösningstid på flera minuter, vilket möjliggör att läkemedelsmolekyler effektivt och i tillräckligt stora doser kan levereras genom munslemhinnan. Konkurrerande filmer är främst stärkelsebaserade, vilket medför att de löser sig fort och därmed i huvudsak långsamt tas upp i magen. Beredningsformen har i såväl djur- som humanstudier bevisat sin funktion och pålitlighet. Intresset från världsledande läkemedelsbolag har varit stort. De första affärerna har gjorts och flera diskussioner har den senaste tiden intensifierats. 

Kommentar från Fredrik Hübinette

“Jag ser fram emot att som styrelseordförande intensifiera arbetet med att erbjuda marknaden en säker och attraktiv tobaksfri nikotinprodukt som hjälper tobaksanvändare och e-cigarettrökare till ett hälsosammare liv.”

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Anders Ulfhielm, Verkställande direktör

+46 70 594 7618
anders.ulfhielm@nicoccino.se

 

För mer information, besök Nicoccinos hemsida http://www.nicoccino.se

Om Nicoccino Holding AB

Nicoccino utvecklar och tillverkar en innovativ och patentskyddad nikotinprodukt baserad på en alginatplattform uppbyggd, som en tunn film. Försäljning till konsument kommer indirekt att ske via en licensmodell med internationella partners, som har större finansiella möjligheter att nå ut på den globala marknaden.

Nicoccino har sitt huvudkontor i Täby utanför Stockholm. Bolagets aktie är sedan juni 2014 noterad på Nasdaq First North under kortnamnet NICO.

FNCA Sweden AB är bolagets certified adviser. FNCA kan nås på info@fnca.se samt på +46-8-528 00 399.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Nicoccino Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq First Norths regelverk. Informationen lämnades genom ovanståendes kontaktpersons försorg för offentliggörande den 11 december 2019 kl. 15:00 CET


Release

Become a distributor

We are always looking for new distributors of Nicotine Strips. Contact us and we will respond as soon as we can.