Skip to main content

NY FÖRPACKNINGSLÖSNING OCH SKATTEFÖRSLAG PÅ NIKOTIN KAN ÖPPNA KONSUMENTMARKNADEN.

PRESSMEDDELANDE

STOCKHOLM 2018-02-19

NY FÖRPACKNINGSLÖSNING OCH SKATTEFÖRSLAG PÅ NIKOTIN KAN ÖPPNA KONSUMENTMARKNADEN.

Nicoccino har utvecklat en ny förpackningslösning, en multipack som väsentligt reducerar tillverkningskostnaden per dos med mer än 50%. Produkten kommer att vara konsumentvänligare och kommer även att minimera belastningen på miljön genom att minska mängden förpackningsmaterial.

Den nya produktförpackningen lämpar sig mycket bra för e-handel genom att produkten är lätt och tar liten plats.

Nicoccino ser dessutom positivt på förslaget ”Beskattning av nikotinhaltiga produkter mun och näsa som ej innehåller tobak” som väntas träda i kraft 1 juli 2018, vilket medför att en nikotinhaltig produkt för konsumtion kan jämföras med e-cigaretter, som varken är en tobaksprodukt eller klassificeras som läkemedel.

En trolig skatt på nikotin påverkar Nicoccinos totala tillverkningskostnad ytterst marginellt.

Det framlagda skatteförslaget och den nya förpackningen innebär stora möjligheter att Nicoccinos produkt kan försäljas som en konsumentprodukt.

Den nya förpackningslösningen har medfört ett ökat intresse från globala aktörer.

Styrelsen har idag fattat beslut att satsa vidare på den nya lösningen. Kostnadsreduktionen och en öppning på konsumentmarknaden motiverar ett halvårs senareläggning av kliniska studien för läkemedelsprodukten.

”Det är mycket bra att vi har utvecklad en förpackningslösning, som leder till väsentligt lägre tillverkningskostnader. Nu kan vi fortsätta vår satsning på att registrera vår produkt för rökavvänjning samtidigt som vi kan adressera konsumentmarknaden. Kombinationen av Nicoccinos sänkta tillverkningskostnader och uppenbara fördelar gentemot tobak, e-cigaretter och nikotintuggummi, ökar vår konkurrenskraft.” säger Anders Ulfhielm, VD för Nicoccino Holding AB.

Anders Ulfhielm, VD

+46 70 594 7618
anders.ulfhielm@nicoccino.se

 
För ytterligare information, besök hemsidan http://www.nicoccino.se

Om Nicoccino Holding AB

Nicoccino utvecklar en innovativ och patentskyddad nikotinprodukt som efter genomförd klinisk studie kommer att klassificeras som ett läkemedel för rökavvänjning. Försäljning till konsument kommer indirekt att ske via en licensmodell med internationella partners.

Nicoccino har sitt huvudkontor i Täby. Bolagets aktie är sedan juni 2014 noterad på Nasdaq First North under kortnamnet NICO.

Remium Nordic Holding AB är bolagets certified adviser.

Denna information är sådan information som Nicoccino Holding AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 februari 2018, kl. 23:30 CET.

Anders Ulfhielm, VD, Nicoccino Holding AB

070-594 7618
anders.ulfhielm@nicoccino.se


Nicoccino har utvecklat en patentskyddad, innovativ och diskret film som genom sin unika leveransmetod ger användaren snabb tillgång till nikotin utan rökningens allvarliga biverkningar.

Syftet med produkten är att erbjuda rökare ett attraktivt alternativ för när dessa vill sluta röka.

Efter läkemedelsklassificiering kommer produkten att säljas som ett rökavvänjningspreparat. 

Release

Become a distributor

We are always looking for new distributors of Nicotine Strips. Contact us and we will respond as soon as we can.