Skip to main content

Nikotinpatentansökan godkänd i USA

Amerikanska patentmyndigheten godkände den 20 augusti Nicoccinos nikotinpatentansökan. Nicoccino har nu fullgjort bolagets åtaganden för att patentet ska beviljas i USA. Patentet är sedan tidigare beviljat i 52 länder.

Amerikanska patentmyndigheten (US Patent Office) har godkänt ansökan no 16/197,954 gällande det Nikotinpatent som är centralt för framställning av Nicoccinos nicotine strips. Nicoccino har genom sina ombud agerat för att patentet i nästa steg ska bli beviljat.

Nicoccinos Nikotinpatent syftar till att skydda förmågan att hålla nikotinet stabilt i produkten vid rumstemperatur över lång tid samt att frisätta och leverera nikotin genom munslemhinnan vid rätt pH-värde. Patentet är hittills beviljat i 52 länder: Kanada, Mexiko, EU (38 länder), Albanien, Ryssland, Ukraina, Israel, Sydafrika, Japan, Sydkorea, Kina, Hongkong, Singapore, Australien och Nya Zeeland. Patentskyddet förfaller 2033.

Besked på ansökan inväntas i ytterligare tre länder, Brasilien, Indien och Malaysia.

“Vi är väldigt glada att USPO nu har godkänt den ansökan som lämnades in 2013. Marknaden för orala nikotinportioner växer kraftigt i USA och att patentet nu kommer att beviljas innebär att Nicoccinos produkt skyddas på den mest attraktiva enskilda marknaden för orala nikotinprodukter. Det här ger oss ökade möjligheter att framgent identifiera samarbetspartners och investerare som är intresserade av att kapitalisera på kategorins tillväxt i USA.”, säger Fredrik Laurell, VD för Nicoccino Holding AB.

För ytterligare information kontakta gärna:

Fredrik Laurell +46 733 98 04 74

fredrik.laurell@nicoccino.se

http://www.nicoccino.se

Nicoccino har sitt huvudkontor i Täby utanför Stockholm. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm First North under kortnamnet NICO.

Fredrik Laurell
CEO
fredrik.laurell@nicoccino.se


Become a distributor

We are always looking for new distributors of Nicotine Strips. Contact us and we will respond as soon as we can.