Skip to main content

NICOCCINOS PATENT I SYDKOREA GODKÄNT INOM KORT. (rättelse)

Nicoccino AB har meddelats att det sydkoreanska patentverket inom kort kommer att bevilja bolagets nikotinpatent.

Sydkorea kommer att bli det 52: a landet där patentet beviljats.

Då nikotinpatentet bygger på plattformspatentet vilket bolaget nyttjar genom licensiering har produktskyddet förlängts fram till 2033.

Det är glädjande att se fler marknader, som godkänner vår nikotinpatentansökan. Detta ger ett ytterligare förstärkt patentskydd fram till 2033 och ökar förtroende hos våra aktieägare och internationella intressenter som vi för dialog med”, säger Anders Ulfhielm, VD för Nicoccino Holding AB.

Plattformspatentet är sedan tidigare beviljat i Sverige, USA, Kina, Ryssland, Japan, Australien, Nya Zeeland, Mexiko, Sydafrika, Indien, Israel, Sydkorea, Kanada och EU.

Nicoccino AB har lämnat in ansökan för nikotinpatentet i ytterligare 5 länder inklusive USA.

Anders Ulfhielm, Verkställande direktör

+46 70 594 7618
anders.ulfhielm@nicoccino.se


För mer information, besök Nicoccinos hemsida http://www.nicoccino.se

Om Nicoccino Holding AB

Nicoccino utvecklar en innovativ och patentskyddad nikotinprodukt som efter genomförd klinisk studie kommer att klassificeras som ett läkemedel för rökavvänjning. Försäljning till konsument kommer indirekt att ske via en licensmodell med internationella partners.

Nicoccino har sitt huvudkontor i Täby utanför Stockholm. Bolagets aktie är sedan juni 2014 noterad på Nasdaq First North under kortnamnet NICO.

FNCA Sweden AB är bolagets certified adviser. FNCA kan nås på info@fnca.se samt på +46-8-528 00 399.

Information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 augusti 2019, kl. 21:00 CET.

Anders Ulfhielm, VD, Nicoccino Holding AB

070-594 7618
anders.ulfhielm@nicoccino.se


Nicoccino har utvecklat en patentskyddad, innovativ och diskret film som genom sin unika leveransmetod ger användaren snabb tillgång till nikotin utan rökningens allvarliga biverkningar.

Syftet med produkten är att erbjuda rökare ett attraktivt alternativ för när dessa vill sluta röka.

Efter läkemedelsklassificiering kommer produkten att säljas som ett rökavvänjningspreparat. 

Release

Become a distributor

We are always looking for new distributors of Nicotine Strips. Contact us and we will respond as soon as we can.