Skip to main content

NICOCCINOS PATENT GODKÄNT I MEXIKO OCH KANADA.

Nicoccino AB har meddelats att det mexikanska och det kanadensiska patentverket har godkänt bolagets patent.

Det mexikanska och kanadensiska patentet avser framställningen av Nicoccinos nikotinfilm, och ger ett skydd som kan upprätthållas fram till mars 2033.

Det är glädjande att Mexiko och Kanada har beviljat företagets patentansökan. Nu har vi  patentskydd i 50 länder. Detta kommer att ge ett förstärkt patentskydd fram till 2033 och ökar förtroendet hos våra aktieägare och internationella intressenter som vi för dialog med”, säger Anders Ulfhielm, VD för Nicoccino AB.

Plattformspatentet är sedan tidigare beviljat i Sverige, USA, Kina, Ryssland, Japan, Hongkong, Australien, Nya Zeeland, Mexiko, Sydafrika, Indien, Israel, Sydkorea, Kanada och EU.

Nicoccino AB har sökt patentskydd för sin nikotinfilm i ytterligare 6 länder.

Anders Ulfhielm, Verkställande direktör

+46 70 594 7618
anders.ulfhielm@nicoccino.se

 
För mer information, besök Nicoccinos hemsida http://www.nicoccino.se

Om Nicoccino Holding AB

Nicoccino utvecklar en innovativ och patentskyddad nikotinprodukt som efter genomförd klinisk studie kommer att klassificeras som ett läkemedel för rökavvänjning. Försäljning till konsument kommer indirekt att ske via en licensmodell med internationella partners.

Nicoccino har sitt huvudkontor i Täby utanför Stockholm. Bolagets aktie är sedan juni 2014 noterad på Nasdaq First North under kortnamnet NICO.

FNCA Sweden AB är bolagets certified adviser. FNCA kan nås på info@fnca.se samt på +46-8-528 00 399.

Information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 juli 2019, kl 10.30 CET.

Anders Ulfhielm, VD, Nicoccino Holding AB

070-594 7618
anders.ulfhielm@nicoccino.se


Nicoccino har utvecklat en patentskyddad, innovativ och diskret film som genom sin unika leveransmetod ger användaren snabb tillgång till nikotin utan rökningens allvarliga biverkningar.

Syftet med produkten är att erbjuda rökare ett attraktivt alternativ för när dessa vill sluta röka.

Efter läkemedelsklassificiering kommer produkten att säljas som ett rökavvänjningspreparat. 

Release

Become a distributor

We are always looking for new distributors of Nicotine Strips. Contact us and we will respond as soon as we can.