Skip to main content

NICOCCINOS NIKOTINPATENTANSÖKAN NU GODKÄND I ISRAEL.

Nicoccino AB har meddelats att det israeliska patentverket har utfärdat ett föreläggande om godkännande av bolagets nikotinpatentansökan. Det innebär att patentet kommer att beviljas inom en snar framtid.

Israel kommer att bli det 51: a landet där patentet beviljats.

Då nikotinpatentet bygger på plattformspatentet vilket bolaget nyttjar genom licensiering har produktskyddet förlängts fram till 2033.

Det är glädjande att se fler marknader, som godkänner vår nikotinpatentansökan. Detta ger ett ytterligare förstärkt patentskydd fram till 2033 och ökar förtroende hos våra aktieägare och internationella intressenter som vi för dialog med”, säger Anders Ulfhielm, VD för Nicoccino Holding AB.

Plattformspatentet är sedan tidigare beviljat i Sverige, USA, Kina, Ryssland, Japan, Australien, Nya Zeeland, Mexiko, Sydafrika, Indien, Israel, Sydkorea, Kanada och EU.

Nicoccino AB har lämnat in ansökan för nikotinpatentet i ytterligare 6 länder inklusive USA.

Anders Ulfhielm, Verkställande direktör

+46 70 594 7618
anders.ulfhielm@nicoccino.se

 
För mer information, besök Nicoccinos hemsida http://www.nicoccino.se

Om Nicoccino Holding AB

Nicoccino utvecklar en innovativ och patentskyddad nikotinprodukt som efter genomförd klinisk studie kommer att klassificeras som ett läkemedel för rökavvänjning. Försäljning till konsument kommer indirekt att ske via en licensmodell med internationella partners.

Nicoccino har sitt huvudkontor i Täby utanför Stockholm. Bolagets aktie är sedan juni 2014 noterad på Nasdaq First North under kortnamnet NICO.

FNCA Sweden AB är bolagets certified adviser. FNCA kan nås på info@fnca.se samt på +46-8-528 00 399.

Information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 augusti 2019, kl. 14:00 CET.

Anders Ulfhielm, VD, Nicoccino Holding AB

070-594 7618
anders.ulfhielm@nicoccino.se


Release

Become a distributor

We are always looking for new distributors of Nicotine Strips. Contact us and we will respond as soon as we can.