Skip to main content

NICOCCINOS NIKOTINPATENT NU GODKÄNT I RYSSLAND

Nicoccino AB har meddelats att den ryska patentbyrån nu godkänt bolagets nikotinpatentansökan. Godkännandet publicerades den 22 mars 2017och kommer att beviljas inom en tre månaders invändningsperiod om inte tredje part inkommer med invändning mot ansökan.

Ryssland är den fjärde marknaden att godkänna nikotinpatentet efter Australiens besked i mars tidigare i år.

Då nikotinpatentet bygger på plattformspatentet vilket bolaget nyttjar genom licensiering har produktskyddet förlängts fram till 2033.

Det är glädjande att se fler marknader, som godkänner vår nikotinpatentansökan. Detta ger ett ytterligare förstärkt patentskydd fram till 2033 och ökar förtroende hos våra aktieägare och internationella intressenter som vi för dialog med”, säger Anders Ulfhielm, VD för Nicoccino Holding AB.

Plattformspatentet är sedan tidigare godkänt i Sverige, USA, Kina, Ryssland, Japan, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika, Israel, Sydkorea och Kanada. Nicoccino AB har lämnat in ansökan för nikotinpatentet i ytterligare tolv länder samt i EU.

Anders Ulfhielm, Verkställande direktör

+46 70 594 7618
anders.ulfhielm@nicoccino.se


För mer information, besök Nicoccinos hemsida http://www.nicoccino.se

Om Nicoccino Holding AB

Nicoccino utvecklar en innovativ och patentskyddad nikotinprodukt som efter genomförd klinisk studie kommer att klassificeras som ett läkemedel för rökavvänjning. Försäljning till konsument kommer indirekt att ske via en licensmodell med internationella partners.

Nicoccino har sitt huvudkontor i Täby utanför Stockholm. Bolagets aktie är sedan juni 2014 noterad på Nasdaq First North under kortnamnet NICO.

Remium Nordic AB är bolagets certified adviser.

Denna information är sådan information som Nicoccino Holding AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 april 2017, kl. 08:00 CET.

Anders Ulfhielm, VD, Nicoccino Holding AB

070-594 7618
anders.ulfhielm@nicoccino.se


Nicoccino har utvecklat en patentskyddad, innovativ och diskret film som genom sin unika leveransmetod ger användaren snabb tillgång till nikotin utan rökningens allvarliga biverkningar.

Syftet med produkten är att erbjuda rökare ett attraktivt alternativ för när dessa vill sluta röka.

Efter läkemedelsklassificiering kommer produkten att säljas som ett rökavvänjningspreparat. 

Release

Become a distributor

We are always looking for new distributors of Nicotine Strips. Contact us and we will respond as soon as we can.