Skip to main content

NICOCCINOS NIKOTINPATENT NU GODKÄNT I KINA

Nicoccino AB har meddelats att den kinesiska patentbyrån nu godkänt bolagets nikotinpatentansökan. Godkännandet publicerades den 27 juni 2017 och kommer att beviljas inom en tre månaders invändningsperiod om inte tredje part inkommer med invändning mot ansökan.

Kina är den femte marknaden att godkänna nikotinpatentet efter Rysslands besked i april tidigare i år.

Då nikotinpatentet bygger på plattformspatentet vilket bolaget nyttjar genom licensiering har produktskyddet förlängts fram till 2033.

Det är glädjande att se fler marknader, som godkänner vår nikotinpatentansökan. Detta ger ett ytterligare förstärkt patentskydd fram till 2033 och ökar förtroende hos våra aktieägare och internationella intressenter som vi för dialog med”, säger Anders Ulfhielm, VD för Nicoccino Holding AB.

Plattformspatentet är sedan tidigare godkänt i Sverige, USA, Kina, Ryssland, Japan, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika, Israel, Sydkorea och Kanada. Nicoccino AB har lämnat in ansökan för nikotinpatentet i ytterligare tio länder samt i EU.

Anders Ulfhielm, Verkställande direktör

+46 70 594 7618
anders.ulfhielm@nicoccino.se

 
För mer information, besök Nicoccinos hemsida http://www.nicoccino.se

Anders Ulfhielm, VD, Nicoccino Holding AB

070-594 7618
anders.ulfhielm@nicoccino.se


Nicoccino har utvecklat en patentskyddad, innovativ och diskret film som genom sin unika leveransmetod ger användaren snabb tillgång till nikotin utan rökningens allvarliga biverkningar.

Syftet med produkten är att erbjuda rökare ett attraktivt alternativ för när dessa vill sluta röka.

Efter läkemedelsklassificiering kommer produkten att säljas som ett rökavvänjningspreparat. 

NICOCCINOS NIKOTINPATENT NU GODKÄNT I KINA

Become a distributor

We are always looking for new distributors of Nicotine Strips. Contact us and we will respond as soon as we can.