Skip to main content

Nicoccinos internationella expansion har inletts

Nicoccino lämnade idag sin bokslutskommuniké för fjärde kvartalet 2022. Under perioden levererades bolagets nicotine strips till två nya distributörer. I Malta lanserades produkten i ett dussintal apotek under november. I Estland kommer försäljningen ske via Nicorex, en distributör specialiserad på tobaksfria nikotinprodukter, med 20 egna butiker, lanseringen beräknas ske under första kvartalet.

Under perioden fortsatte även försäljningen i den egna webbshopen att öka, drivet av både fler konsumenter och ökad genomsnittsförsäljning.

”Det är riktigt kul att vi våra nicotine strips äntligen är ute i de första butikerna. Att det blev Malta är extra roligt då det är marknad där nikotinportioner är ganska nytt. Vi har sedan lanseringen där fått ett mycket positivt gensvar från såväl butiksinnehavare som konsumenter. Estland blir vår andra marknad och distributören, Nicorex har lång erfarenhet av att sälja tobaksfria nikotinprodukter. Dialog pågår med ytterligare distributörer och fler lanseringar väntas ske senare i år”, säger Fredrik Laurell, VD.

Nicoccino flyttade vid årsskiftet in en ny kombinerad produktions- och kontorslokal i Gillinge, norr om Stockholm. I lokalen pågår nu bygg- och installationsarbete för att anpassa förhållandena till de krav som gäller för livsmedelstillverkning. Bolaget har sedan 2021 investerat över 20 MSEK i maskiner för automatiserad storskalig tillverkning av nicotine strips. Leverans av maskinerna sker under våren och tillverkningen beräknas kunna komma igång under sommaren.

När produktionsanläggningen står klar kommer Nicoccino kunna närma sig större marknader och distributörer.

För mer information, kontakta

Fredrik Laurell, VD, +46 733 98 04 74, fredrik.laurell@nicoccino.se

Nicoccino tillverkar och distribuerar nicotine strips. Produkterna finns att köpa på https://shop.nicoccino.se/

Nicotine strips adresserar den växande marknaden för nikotinportioner och erbjuder unika fördelar jämfört med traditionella prillor:

Snabb nikotinleverans  – frisättning av nikotin inom några sekunder, allt nikotin levererat efter några minuter.

Diskret användande  – nicotine strips syns inte och upplöses efter några minuter. Inget behöver tas ut och kastas. Bekvämt för användaren och bra för miljön

Nicoccino har kontor i Vallentuna norr om Stockholm. Kontakt: info@nicoccino.se

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm First North under kortnamnet NICO. FNCA Sweden AB är bolagets certified adviser. FNCA kan nås på info@fnca.se samt på +46 8 528 00 399.


Internationell expansion inledd

Become a distributor

We are always looking for new distributors of Nicotine Strips. Contact us and we will respond as soon as we can.