Skip to main content

Nicoccinos coatingmaskin godkänd för leverans

PRESSMEDDELANDE

STOCKHOLM 2023-04-04

NICCOCINOS COATINGMASKIN GODKÄND FÖR LEVERANS

Under vecka 13 genomfördes acceptansprovning inför leverans (sk FAT) av den coatingmaskin bolaget beställde i april 2022. Testproduktionen skedde i Minneapolis där maskinen tillverkats, med Thomas Ekerborn, Nicoccinos VP Production and Development på plats. Resultaten av testerna motsvarade bolagets förväntningar och maskinen är nu godkänd för leverans. Maskinen kommer monteras isär, packas på två containrar och fraktas till Nicoccinos lokaler i Gillinge. Vid ankomst kommer personal från leverantören vara på plats för att säkerställa att maskinen iordningsställs för produktion. Det beräknas ske under andra kvartalet.

Coatingmaskinen utgör det första steget (1. nedan) i produktionsprocessen av Nicoccinos nicotine strips och tillverkar filmråvara på en rulle. Maskinen är ca 13m lång. Den coatade rullen flyttas i nästa steg till den maskin (2.) som skär filmråvaran till strips och paketerar i färdiga konsumentförpackningar.  

Hela produktionsprocessen beräknas vara på plats under sommaren.

För mer information, kontakta

Fredrik Laurell, VD, +46 733 98 04 74, fredrik.laurell@nicoccino.se

Nicoccino tillverkar och distribuerar nicotine strips. Produkterna finns att köpa på https://shop.nicoccino.se/

Nicotine strips adresserar den växande marknaden för nikotinportioner och erbjuder unika fördelar jämfört med traditionella prillor:

Snabb nikotinleverans  – frisättning av nikotin inom några sekunder, allt nikotin levererat efter några minuter.

Diskret användande  – nicotine strips syns inte och upplöses efter några minuter. Inget behöver tas ut och kastas. Bekvämt för användaren och bra för miljön

Nicoccino har kontor i Vallentuna norr om Stockholm. Kontakt: info@nicoccino.se

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm First North under kortnamnet NICO. FNCA Sweden AB är bolagets certified adviser. FNCA kan nås på info@fnca.se samt på +46 8 528 00 399.


Coatingmaskin godkänd

Become a distributor

We are always looking for new distributors of Nicotine Strips. Contact us and we will respond as soon as we can.