Skip to main content

NICOCCINOS ÅRSREDOVISNING FÖR 2014 OFFENTLIGGJORD

Nicoccinos årsredovisning har idag publicerats på bolagets hemsida.

Årsredovisningen ligger under ”finansiella rapporter” och kan kan laddas ned som PDF.

Besök: http://www.nicoccino.se

För mer information kontakta:

Michel Bracké, VD

Tel: +46 707 45 95 75

E-post: michel.bracke@niciccino.co.uk

Om Nicoccino Holding AB

Nicoccino Holding AB (publ) (org. nr 556942-1604) är ett svenskt företag som med en patentskyddad, innovativ och diskret nikotinprodukt snabbt ger användaren tillgång till nikotin utan tobakens allvarliga biverkningar.

Nicoccino Holdings aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North med kortnamn NICO. Remium Nordic AB är bolagets certified adviser.

För ytterligare information, se Nicoccino Holdings hemsida http://www.niccocino.se


ÅRSREDOVISNING 2013-09-11 — 2014-12-31 FÖR NICOCCINO HOLDING AB (publ)

Nicoccino årsredovisning pressrelease 150529 v6

Become a distributor

We are always looking for new distributors of Nicotine Strips. Contact us and we will respond as soon as we can.