Skip to main content

NICOCCINO TECKNAR AVTAL MED AMERIKANSK TILLVERKARE

Vid början av 2016 valde Nicoccino Holding AB en ny strategisk inriktning med fokus på att läkemedelsklassificera bolagets unika nikotinfilm. Ett av huvudkriterierna för att lyckas med denna klassificering är att identifiera en ny tillverkare. Bolaget har nu skrivit avtal med en amerikansk producent som uppfyller alla regulatoriska krav.

 ”Det är väldigt glädjande att Nicoccino, efter ett omfattande arbete med att säkerställa en kvalificerad samarbetspartner, äntligen har tecknat avtal med en producent som har gedigen kunskap och erfarenhet i att utveckla och producera läkemedel. Vi ser att vår partner har den flexibilitet och kapacitet som vi sökt för att passa Nicoccinos framtida strategi.” säger Anders Ulfhielm, VD för Nicoccino Holding AB.

 Avtalet innebär att Nicoccino Holding AB nu kan påbörja den första fasen, vilket innebär en teknisk överföring och relevanta tester för att starta tillverkning inför de kliniska prövningarna.

 Anders Ulfhielm, VD
+46 70 594 7618
anders.ulfhielm@nicoccino.se


For more information, visit Nicoccino’s website http://www.nicoccino.se

About Nicoccino Holding AB

Nicoccino utvecklar en innovativ och patentskyddad nikotinprodukt som efter genomförd klinisk studie kommer att klassificeras som ett läkemedel för rökavvänjning. Försäljning till konsument kommer indirekt att ske via en licensmodell med internationella partners.

Nicoccino har sitt huvudkontor i Täby utanför Stockholm. Bolagets aktie är sedan juni 2014 noterad på Nasdaq First North under kortnamnet NICO.

Remium Nordic AB är bolagets certified adviser.

Denna information är sådan information som Nicoccino Holding AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 okt 2016, kl. 08:00 CET.

Anders Ulfhielm, VD, Nicoccino Holding AB

070-594 7618
anders.ulfhielm@nicoccino.se


Nicoccino har utvecklat en patentskyddad, innovativ och diskret film som genom sin unika leveransmetod ger användaren snabb tillgång till nikotin utan rökningens allvarliga biverkningar.

Syftet med produkten är att erbjuda rökare ett attraktivt alternativ för när dessa vill sluta röka.

Efter läkemedelsklassificiering kommer produkten att säljas som ett rökavvänjningspreparat. 

Nicoccino Holding – nytt leverantörsavtal

Become a distributor

We are always looking for new distributors of Nicotine Strips. Contact us and we will respond as soon as we can.