Skip to main content

Nicoccino stärker rörelsekapitalet med lånegarantier

PRESSMEDDELANDE

STOCKHOLM 2023-04-06

NICCOCINO STÄRKER RÖRELSEKAPITALET MED LÅNEGARANTIER

För att förstärka rörelsekapitalet har Nicoccino Holding AB (publ) idag säkrat lånegarantier om totalt 2,55 MSEK. Bakom garantierna står Anders Ulfhielm, styrelseledamot, Fredrik Laurell, VD, Thomas Ekerborn, VP Production and Development och Lars Byström.

Till garanterna utgår en ersättning om 2,5% på garanterat belopp och en årsränta om 15% på utlånat belopp. Garantierna löper till senast 30 april 2024 så samtliga ersättningar, ränte- och lånebelopp skall vara fullt reglerade.

Till bolagsstämman den 10 maj 2023 föreslås att teckna ytterligare en lånegaranti om 3 MSEK från Gryningskust Holding AB, som kontrolleras av Johan Thorell, styrelseledamot. Villkoren är desamma som för de idag tecknade garantierna.

För mer information, kontakta

Fredrik Laurell, VD, +46 733 98 04 74, fredrik.laurell@nicoccino.se

Nicoccino tillverkar och distribuerar nicotine strips. Produkterna finns att köpa på https://shop.nicoccino.se/

Nicotine strips adresserar den växande marknaden för nikotinportioner och erbjuder unika fördelar jämfört med traditionella prillor:

Snabb nikotinleverans  – frisättning av nikotin inom några sekunder, allt nikotin levererat efter några minuter.

Diskret användande  – nicotine strips syns inte och upplöses efter några minuter. Inget behöver tas ut och kastas. Bekvämt för användaren och bra för miljön

Nicoccino har kontor i Vallentuna norr om Stockholm. Kontakt: info@nicoccino.se

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm First North under kortnamnet NICO. FNCA Sweden AB är bolagets certified adviser. FNCA kan nås på info@fnca.se samt på +46 8 528 00 399.


Lånegaranti

Become a distributor

We are always looking for new distributors of Nicotine Strips. Contact us and we will respond as soon as we can.