Skip to main content

NICOCCINO MEDDELAR IDAG ATT FÖRETAGETS LICENS HAR STÄRKTS GENOM ATT GRUNDPATENTET FÖR BUCKALA FILMEN BEVILJAS I EUROPA.

Europeiska Patentkontoret (EPO) har meddelat ett patentgodkännande avseende patentansökan kring beredning och tillverkning av buckala filmer baserat på alginat. Beviljandet av patentet med nummer 1976562 kommer offentliggöras genom EPOs European Patent Bulletin den 21 februari 2018.

Nicoccino AB utvecklar effektiva läkemedel mot rökavvänjning baserat på en patenterad teknologi för buckal film med alginat som grundmatris. Patentet, som ägs av Uppsalagruppen Medical AB och där Nicoccino har en exklusiv, royaltyfri och evig licens för användning inom rökavvänjning är i och med beviljandet av EPO nu godkänt på alla större marknader.

I och med beviljandet av patentet i Europa har Nicoccinos licens inom rökavvänjning förstärkts. Detta innebär ett erkännande för Nicoccinos utveckling och en ensamrätt för företagets produkter på samtliga stora och växande marknader.

”EPOs beslut är ett bevis på att vår teknologi är unik och ger oss möjlighet att fortsätta utveckla, tillverka och sälja rökavvänjningsprodukter med snabbt och tillförlitligt upptag av nikotin i munslemhinnan. Nästa steg blir att EPO kommer att godkänna vår nikotinpatentansökan i EU. Det ökar förtroende hos våra aktieägare och internationella intressenter som vi för dialog med”, säger Anders Ulfhielm, VD för Nicoccino.

Patentet som redan är godkänt på de flesta marknader i världen och har en giltighetstid som sträcker sig till 2026 (2029 på vissa marknader). Patentansökningarna omfattar sammanlagt 42 länder, inklusive EU och har hittills godkänts i Sverige, USA (”notice of allowance”), Kina, Ryssland, Japan, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Kanada, Mexico, Indien och Israel.   

Nikotinpatentet, som bygger på plattformspatentet är godkänt i Singapore, Nya Zeeland, Indien, Australien, Ryssland, Kina och Ukraina och ger ett produktskydd fram till 2033. Patentansökan är inlämnad i ytterligare nio länder samt EU.

Anders Ulfhielm, Verkställande direktör

+46 70 594 7618
anders.ulfhielm@nicoccino.se


För mer information, besök Nicoccinos hemsida http://www.nicoccino.se

Om Nicoccino Holding AB

Nicoccino utvecklar en innovativ och patentskyddad nikotinprodukt som efter genomförd klinisk studie kommer att klassificeras som ett läkemedel för rökavvänjning. Försäljning till konsument kommer indirekt att ske via en licensmodell med internationella partners.

Nicoccino har sitt huvudkontor i Täby utanför Stockholm. Bolagets aktie är sedan juni 2014 noterad på Nasdaq First North under kortnamnet NICO.

Remium Nordic Holding AB är bolagets certified adviser.

Denna information är sådan information som Nicoccino Holding AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 januari, 18.15 CET.

Anders Ulfhielm, VD, Nicoccino Holding AB

070-594 7618
anders.ulfhielm@nicoccino.se


Nicoccino har utvecklat en patentskyddad, innovativ och diskret film som genom sin unika leveransmetod ger användaren snabb tillgång till nikotin utan rökningens allvarliga biverkningar.

Syftet med produkten är att erbjuda rökare ett attraktivt alternativ för när dessa vill sluta röka.

Efter läkemedelsklassificiering kommer produkten att säljas som ett rökavvänjningspreparat. 

Release

Become a distributor

We are always looking for new distributors of Nicotine Strips. Contact us and we will respond as soon as we can.