Skip to main content

NICOCCINO INLEDER SAMARBETE MED ITALIENSK TILLVERKARE

Nicoccino har tecknat ett avtal med en ny tillverkare av vår unika nikotinfilm. Vi avslutar därmed samarbetet med den tidigare tillverkaren. Den italienska tillverkaren uppfyller de anläggningstekniska och regulatoriska kraven som Nicoccino har.

”Det är bra att vi har funnit en tillverkare som klarar de specifika krav som vi har på vår produkt och att vi nu med full kraft kan fortsätta arbetet med vår strategi att ta fram en godkänd läkemedelsprodukt för rökavvänjning. Tillverkaren har lång erfarenhet av att tillverka tunna filmer i läkemedelsklassade lokaler.” säger Anders Ulfhielm, VD för Nicoccino Holding AB.

Avtalet innebär att Nicoccino Holding AB nu kan fortsätta den första fasen, vilket innebär att starta tillverkning till den kliniska prövningen.

Vi har nu en fördröjning av den ursprungliga tidplanen med ca ett år.

Anders Ulfhielm, VD, Nicoccino Holding AB

070-594 7618
anders.ulfhielm@nicoccino.se


Nicoccino har utvecklat en patentskyddad, innovativ och diskret film som genom sin unika leveransmetod ger användaren snabb tillgång till nikotin utan rökningens allvarliga biverkningar.

Syftet med produkten är att erbjuda rökare ett attraktivt alternativ för när dessa vill sluta röka.

Efter läkemedelsklassificiering kommer produkten att säljas som ett rökavvänjningspreparat. 

Release

Become a distributor

We are always looking for new distributors of Nicotine Strips. Contact us and we will respond as soon as we can.