Skip to main content

NICOCCINO INLEDER DISKUSSIONER MED POTENTIELL SAMARBETSPARTNER.

Nicoccino meddelar att bolaget har inlett diskussioner med potentiell samarbetspartner för planering av formerna för ett potentiellt samarbete kring Nicoccinos nikotinprodukt.

Detta är i linje med företagets kommunicerade ambition att hitta en partner för marknadsföring och försäljning av företagets produkt.

Det är ännu för tidigt att säga om diskussionerna kommer att resultera i ett samarbete, vilka former som kan komma i fråga och vilka konsekvenserna skulle bli för bolaget.

Anders Ulfhielm, Verkställande direktör

+46 70 594 7618
anders.ulfhielm@nicoccino.se

 
För mer information, besök Nicoccinos hemsida http://www.nicoccino.se

Om Nicoccino Holding AB

Nicoccino utvecklar en innovativ och patentskyddad nikotinprodukt som efter genomförd klinisk studie kommer att klassificeras som ett läkemedel för rökavvänjning. Försäljning till konsument kommer indirekt att ske via en licensmodell med internationella partners.

Nicoccino har sitt huvudkontor i Täby utanför Stockholm. Bolagets aktie är sedan juni 2014 noterad på Nasdaq First North under kortnamnet NICO.

FNCA Sweden AB är bolagets certified adviser. FNCA kan nås på info@fnca.se samt på 08-528 00 399.

Denna information är sådan information som Nicoccino Holding AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden (MAR). Information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 januari 2019, kl. 17:00 CET.

Anders Ulfhielm, VD, Nicoccino Holding AB

070-594 7618
anders.ulfhielm@nicoccino.se


Nicoccino har utvecklat en patentskyddad, innovativ och diskret film som genom sin unika leveransmetod ger användaren snabb tillgång till nikotin utan rökningens allvarliga biverkningar.

Syftet med produkten är att erbjuda rökare ett attraktivt alternativ för när dessa vill sluta röka.

Efter läkemedelsklassificiering kommer produkten att säljas som ett rökavvänjningspreparat. 

Release

Become a distributor

We are always looking for new distributors of Nicotine Strips. Contact us and we will respond as soon as we can.