Skip to main content

NICOCCINO HOLDINGS ÅRSREDOVISNING FÖR 2018 OFFENTLIGGJORD.

Nicoccino Holdings årsredovisning har idag publicerats på bolagets hemsida.

Nicoccino har efter konsultation med redovisningsexperter redovisat tidigare erhållna optionspremier 353 tkr för förfallna optioner som finansiell intäkt och minskat övrigt tillskjutet kapital i bokslutskommunikén för 2018

Efter förnyade konsultationer med redovisningsexperter har styrelsen kommit fram till att intäktsförda optionspremier relaterade till förfallna optioner inte ska redovisas på detta sätt.

I årsredovisningen för 2018 har Nicoccino därför inte redovisat optionspremier relaterade till förfallna optioner över resultatet vilket leder till att resultatet jämfört med information lämnad vid bokslutskommunikén försämrats med 353 tkr. Eget kapital är däremot oförändrat.

Årsredovisningen ligger under ”finansiella rapporter” och kan laddas ned som PDF.

Fullmakt till årsstämman finns på bolagets hemsida.

Anders Ulfhielm, Verkställande direktör

+46 70 594 7618
anders.ulfhielm@nicoccino.se

 
För mer information, besök Nicoccinos hemsida http://www.nicoccino.se

Om Nicoccino Holding AB

Nicoccino utvecklar en innovativ och patentskyddad nikotinprodukt som efter genomförd klinisk studie kommer att klassificeras som ett läkemedel för rökavvänjning. Försäljning till konsument kommer indirekt att ske via en licensmodell med internationella partners.

Nicoccino har sitt huvudkontor i Täby utanför Stockholm. Bolagets aktie är sedan juni 2014 noterad på Nasdaq First North under kortnamnet NICO.

FNCA Sweden AB är bolagets certified adviser. FNCA kan nås på info@fnca.se samt på 08-528 00 399.

Information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 april 2019, kl. 17:00 CET.

Anders Ulfhielm, VD, Nicoccino Holding AB

070-594 7618
anders.ulfhielm@nicoccino.se


Nicoccino har utvecklat en patentskyddad, innovativ och diskret film som genom sin unika leveransmetod ger användaren snabb tillgång till nikotin utan rökningens allvarliga biverkningar.

Syftet med produkten är att erbjuda rökare ett attraktivt alternativ för när dessa vill sluta röka.

Efter läkemedelsklassificiering kommer produkten att säljas som ett rökavvänjningspreparat. 

Release

Become a distributor

We are always looking for new distributors of Nicotine Strips. Contact us and we will respond as soon as we can.