Skip to main content

NICOCCINO HOLDINGS ÅRSREDOVISNING FÖR 2015 OFFENTLIGGJORD

Nicoccino Holdings årsredovisning har idag publicerats på bolagets hemsida.

Årsredovisningen ligger under ”finansiella rapporter” och kan kan laddas ned som PDF.

Besök: http://www.nicoccino.se

För mer information kontakta:
Johan Cram, VD
Tel: +46 708 980 418
E-post: johan.cram@niciccino.se


Om Nicoccino Holding AB

Nicoccino AB utvecklar och marknadsför en patentskyddad, innovativ och diskret nikotinprodukt som snabbt ger användaren tillgång till nikotin utan tobakens allvarliga biverkningar. Produkten har samma namn som bolaget – Nicoccino™ – och produktionen sker via partners. Försäljning sker för närvarande i Storbritannien via en dedikerad e-handelsplattform (purenicoccino.com). 

Nicoccino har sitt huvudkontor i Täby utanför Stockholm. Bolagets aktie är sedan juni 2014 noterad på Nasdaq Stockholm First North under kortnamnet NICO.

Remium Nordic AB är bolagets certified adviser.

Johan Cram
Verkställande Direktör 

0708-980 418
johan.cram@nicoccino.se


Nicoccino är en patentskyddad, innovativ och diskret nikotinprodukt som snabbt levererar nikotin och ger användaren tillgång till nikotin utan tobakens allvarliga biverkningar.

Bolagets nikotinprodukt, Nicoccino, är resultatet av tio års forskning och utveckling. Nicoccino är en lövtunn och alginatbaserad film med en yta som motsvarar hälften av ett frimärke. Nicoccino appliceras på ett diskret sätt under läppen eller på annan munslemhinna. Inom några minuter har nikotinet avgetts, filmen lösts upp och försvunnit utan att lämna någon restprodukt. Syftet med produkten är primärt att erbjuda rökare ett attraktivt alternativ när dessa inte vill eller kan röka. 

Release

Årsredovisning Nicoccino 2015 – Pressmeddelande v1

Become a distributor

We are always looking for new distributors of Nicotine Strips. Contact us and we will respond as soon as we can.