Skip to main content

Nicoccino Holding AB (publ) noteras på First North den 27 juni 2014

Nicoccino Holding AB (publ) (”Nicoccino Holding” eller ”Bolaget”) har godkänts för notering på NASDAQ OMX First North. Bolaget har upprättat en bolagsbeskrivning som godkänts av NASDAQ OMX First North och som från och med den 24 juni 2014 finns tillgänglig på Bolagets hemsida, investor.nicoccino.se

Bolagets aktie kommer att handlas på First North från och med den 27 juni 2014. Aktiens kortnamn är ”NICO”. Aktiens ISIN-kod är SE0005506185.

Bolagets patentskyddade produkt Nicoccino är en innovativ och diskret nikotinprodukt som snabbt levererar nikotin och ger användaren tillgång till nikotin utan tobakens allvarliga biverkningar. Syftet med Nicoccino är att erbjuda vuxna rökare ett attraktivt alternativ när dessa inte vill eller kan röka.

Nicoccino är resultatet av tio års forskning och utveckling. Nicoccino är en lövtunn film med en yta som motsvarar hälften av ett frimärke. Utöver läkemedelsklassad nikotin består Nicoccino till största delen av en alginat som är utvunnen ur en brunalg. Smakämnena är naturliga aromer och samtliga övriga ingredienser är läkemedelsklassade. Filmen innehåller ingen tjära eller tobak och avger ingen lukt.

Nicoccino kommer initialt att lanseras i Storbritannien och kommer att säljas i den egna webshopen http://www.nicoccino.co.uk, som drivs av det engelska dotterbolaget Nicoccino Ltd.

Nicoccino Holding har utsett Remium Nordic AB till Certified Adviser.

  
För ytterligare information kontakta;

Michael Bracké, VD

Tel +46 707 45 95 75

e-mail: michel.bracke@niciccino.co.uk

För mer information, besök Bolagets hemsida investor.nicoccino.se


Pressmeddelande (PDF)

Become a distributor

We are always looking for new distributors of Nicotine Strips. Contact us and we will respond as soon as we can.