Skip to main content

Nicoccino har flyttat in i nya lokaler i Gillinge i Vallentuna

Nicoccino flyttade vecka 1 in en kombinerad kontors- och produktionslokal i Gillinge vid E18 i Vallentuna.

Syftet med flytten till den nya lokalen är att möjliggöra automatiserad tillverkning av bolagets nicotine strips i kommersiella volymer i egen regi. Därmed kan Nicoccino erbjuda nicotine strips till större internationella och inhemska distributörer.

I lokalerna pågår nu bygg- och installationsarbete för att anpassa förhållandena till de krav som gäller för tillverkning av livsmedel.  Maskiner för tillverkningen av nicotine strips är sedan tidigare beställda och leverans sker enligt plan under våren.

Till dess att lokalen är iordningsställd och maskinerna installerade sker tillverkning av nicotine strips fortsatt i Täby.

För mer information, kontakta

Fredrik Laurell, VD, +46 733 98 04 74, fredrik.laurell@nicoccino.se

Nicoccino tillverkar och distribuerar nicotine strips. Produkterna finns att köpa på https://shop.nicoccino.se/

Nicotine strips adresserar den växande marknaden för nikotinportioner och erbjuder unika fördelar jämfört med traditionella prillor:

Snabb nikotinleverans  – frisättning av nikotin inom några sekunder, allt nikotin levererat efter några minuter.
Diskret användande  – nicotine strips syns inte och upplöses efter några minuter. Inget behöver tas ut och kastas. Bekvämt för användaren och bra för miljön

Nicoccino har kontor i Vallentuna norr om Stockholm. Kontakt: info@nicoccino.se

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm First North under kortnamnet NICO. FNCA Sweden AB är bolagets certified adviser. FNCA kan nås på info@fnca.se samt på +46 8 528 00 399.


Inflyttning Gillinge

Become a distributor

We are always looking for new distributors of Nicotine Strips. Contact us and we will respond as soon as we can.