Skip to main content

NICOCCINO FÖLJER UTVECKLINGEN AV HÄLSORISKER MED E-CIGARETTER.

Med anledning av de senaste rapporterna om hälsoriskerna med e-cigaretter och de rökvätskor som används i produkterna har Nicoccino genomlyst nikotinprodukten från ett hälsoperspektiv.

Nicoccinos nikotinprodukt har genomgått strikta kontroller av råvaror och slutprodukt liknande Nicorette Spray för att produkten skall uppfylla kraven på en säker produkt för konsumenterna.

Den pågående rapporteringen angående hälsorisker och eventuella förbud/restriktioner rörande e-cigaretter gynnar Nicoccinos position på nikotinmarknaden.

Detta kommer att bidra till diskussioner med fler potentiella partners på världsmarknaden. Nicoccinos produkt kan idag säljas som konsumentprodukt i Sverige och USA. Marknaden för nikotinkonsumentprodukter ökar varje år och omsätter idag ca 120 miljarder kronor per år. Detta är betydligt mer än för nikotinläkemedel. Merparten av omsättningen kommer från e-cigaretter som nu hotas av kraftiga restriktioner. Idag omfattas även e-cigaretter av liknade förbud som för cigaretter; tex rökning på offentliga platser som restauranger, flyg, tåg och arbetsplatser.

I USA och Sverige samt delar av EU har tobaksfria snusprodukter innehållande nikotin vuxit starkt som bland annat ett led i striktare regelverk för e-cigarettanvändning och de uppkomna potentiella hälsorisker som finns med rökning av e-cigaretter. Dessutom har myndigheterna börjat forma regelverk kring dessa produkter viket gör spelplanen förutsägbar för marknaden.

Nicoccino har i diskussion med potentiell partner under året utvecklat en ny multiförpackning som ger Nicoccino en stor kostnadsfördel både i produktions- och konsumentledet. Nicoccino kommer att utföra en marknadsstudie för att visa på vår produkts positionering på konsumentmarknaden.

  • E-cigaretter har börjat ifrågasättas ur hälsosynpunkt.
  • E-cigaretter riskerar ytterligare reglering och restriktioner.
  • Ökad efterfrågan på alternativa tobaksfria nikotinprodukter på världsmarknaden.
  • Tydligare regelverk från myndigheter.
  • Nicoccinos nyutvecklade förpackningslösning med en marknadsstudie, som markerar produktens position på konsumentmarknaden.

Detta sammantaget kommer att stärka Nicoccinos produktprofil och vi intensifierar nu samtalen med våra potentiella partners på världsmarknaden.

Anders Ulfhielm, Verkställande direktör

+46 70 594 7618
anders.ulfhielm@nicoccino.se

För mer information, besök Nicoccinos hemsida http://www.nicoccino.se

Om Nicoccino Holding AB

Nicoccino utvecklar en innovativ och patentskyddad nikotinprodukt som efter genomförd klinisk studie kommer att klassificeras som ett läkemedel för rökavvänjning. Försäljning till konsument kommer indirekt att ske via en licensmodell med internationella partners.

Nicoccino har sitt huvudkontor i Täby utanför Stockholm. Bolagets aktie är sedan juni 2014 noterad på Nasdaq First North under kortnamnet NICO.

FNCA Sweden AB är bolagets certified adviser. FNCA kan nås på info@fnca.se samt på 08-528 00 399.

Information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 oktober 2019, kl 15.00 CET.

Anders Ulfhielm, VD, Nicoccino Holding AB

070-594 7618
anders.ulfhielm@nicoccino.se


Nicoccino har utvecklat en patentskyddad, innovativ och diskret film som genom sin unika leveransmetod ger användaren snabb tillgång till nikotin utan rökningens allvarliga biverkningar.

Syftet med produkten är att erbjuda rökare ett attraktivt alternativ för när dessa vill sluta röka.

Efter läkemedelsklassificiering kommer produkten att säljas som ett rökavvänjningspreparat. 

Release

Become a distributor

We are always looking for new distributors of Nicotine Strips. Contact us and we will respond as soon as we can.