Skip to main content

NICOCCINO FOKUSERAR PÅ LÄKEMEDELSKLASSIFICERING OCH IMPLEMENTERAR NY STRATEGI

I mars 2016 lade Nicoccino Holding om strategin för att öka fokus på att uppnå en läkemedelsklassificering av bolagets alternativa nikotinprodukt, NicoccinoTM, så att den ska kunna positioneras som en rökavvänjningsprodukt.

Denna inriktning har resulterat i en ny uppsättning av initiativ samt en reviderad affärsmodell och Vision/Mission för företaget enligt nedan.

Tanken är att skapa en produktplattform som skall kunna användas av partners som vill etablera sig på marknaden för läkemedelsklassade nikotinprodukter eller som vill utöka sin befintliga produktportfölj. Försäljning till konsument kommer att kunna ske indirekt via en licensmodell med internationella partners som har större finansiella möjligheter att nå ut på den globala marknaden. Bolaget söker även aktivt efter köpare av patent och patentlicens.

Genom en tydlig klassificering minskar den regulatoriska osäkerheten och öppnar upp för försäljning på nya marknader som tidigare inte var tillgängliga. Vi sänker vår kostnadsnivå i koncernen avsevärt, vilket innebär att vi inte har något behov av ytterligare finansiering de närmaste 12 månaderna ”, säger Johan Cram, VD för Nicoccino Holding AB.

VISION

Att erbjuda en unik och attraktiv nikotinprodukt som är den mest effektiva på marknaden.

MISSION

Erbjuda konsumenter en ren nikotinupplevelse och ett effektivt hjälpmedel för att sluta röka.

STRATEGISKA MÅL

  •   Säkerställa en ny läkemedelscertifierad fabrik.
  •   Genomföra test-, validerings- och klinisk produktion.
  •   Färdigställande av klinisk studie.
  •   Erhålla ett läkemedelsgodkännande från Läkemedelsverket.

AFFÄRSIDÉ

Nicoccino ska genom sin patenterade produktplattform kunna erbjuda en attraktiv läkemedelsklassad nikotinprodukt, som är den effektivaste på marknaden.

AFFÄRSMODELL

Affärsmodellen bygger på att introducera produktplattformen till internationella partners som vill etablera sig på marknaden för läkemedelsklassade nikotinprodukter, eller vill utöka sin befintliga produktportfölj, för att sedan själva lansera produkten globalt eller i olika regioner.

Ett licensupplägg kan innebära att strategin anpassas utifrån förutsättningarna för respektive geografisk marknad. Samarbeten kan även initieras under utvecklingen av den kliniska studien. Bolaget är även öppet för en försäljning av patent och patentlicens.

För mer information, besök Nicoccinos hemsida http://www.nicoccino.se, eller kontakta:

Johan Cram, VD

+46 708 980 418
johan.cram@nicoccino.se

Om Nicoccino Holding AB

Nicoccino utvecklar en innovativ och patentskyddad nikotinprodukt som efter genomförd klinisk studie kommer att klassificeras som ett läkemedel för rökavvänjning. Genom en tydlig klassificering minskar den regulatoriska osäkerheten och öppnar upp för försäljning på nya marknader som tidigare inte var tillgängliga. Försäljning till konsument kommer att ske via en licensmodell med internationella partners som har större finansiella möjligheter att nå ut på den globala marknaden.

Under 2014/2015 genomfördes en kommersiell testlansering i Storbritannien där produkten såldes som en konsumentprodukt via nätet och i detaljhandeln. Denna introduktion bekräftade att produkten fungerar och att det finns stor potential för denna nya typ av nikotinprodukt.

I början på 2016 lades strategin om med ett ökat fokus på att skapa en produktplattform som skall kunna användas av partners som vill etablera sig på marknaden för läkemedelsklassade nikotinprodukter eller som vill utöka sin befintliga produktportfölj. Denna förändring innebär en prioritering avseende att uppnå läkemedelsklassificeringen som är av vikt för att ingå i partnersamarbeten.

Nicoccino har sitt huvudkontor i Täby utanför Stockholm. Bolagets aktie är sedan juni 2014 noterad på Nasdaq Stockholm First North under kortnamnet NICO.

Remium Nordic AB är bolagets certified adviser.

Johan Cram
Verkställande Direktör 

0708-980 418
johan.cram@nicoccino.se


Nicoccino har utvecklat en patentskyddad, innovativ och diskret film som genom sin unika leveransmetod ger användaren snabb tillgång till nikotin utan rökningens allvarliga biverkningar.

Syftet med produkten är att erbjuda rökare ett attraktivt alternativ för när dessa vill sluta röka.

Efter läkemedelsklassificiering kommer produkten att säljas som ett rökavvänjningspreparat. 

Release

Become a distributor

We are always looking for new distributors of Nicotine Strips. Contact us and we will respond as soon as we can.