Skip to main content

NICOCCINO FLYTTAR FOKUS TILL LÄKEMEDELSKLASSIFICERING

Nicoccino™ har marknadens snabbaste och effektivaste leverans av nikotin, något som möjliggjorts av mer än ett årtionde av utveckling. Nu förstärker bolaget sitt fokus på att skapa en produkt-plattform som skall kunna användas av partners som vill utöka sitt produktutbud.

Vi vet att vi har en fantastisk produkt, och har genom våra möten med konsumenter och via vår försäljning också sett att den fungerar, men vi är för små för att själva nå ut globalt. Därför är det naturligt att se till att vara redo för ett eller flera internationella partnerskap för att nå ut i världen”, säger Johan Cram, VD för Nicoccino Holding AB.

Konkret innebär förändringen en prioritering avseende att uppnå läkemedelsklassificeringen, som är av stor vikt för att ingå i partnersamarbeten. Därmed minskar fokus på försäljning till konsument, med följden att organisationen i Storbritannien varslas.

Vi vill frigöra resurser för att få plattformen klassificerad som ett läkemedel. Detta innebär att vi kommer att behålla online-försäljningen men avveckla försäljningen i fysiska butiker som drivits från Storbritannien”, tillägger Johan Cram.

För mer information, besök Nicoccinos hemsida http://www.nicoccino.se, eller kontakta:

Johan Cram, VD

+46 708 980418

johan.cram@nicoccino.se

Om Nicoccino Holding AB

Nicoccino AB utvecklar och marknadsför en patentskyddad, innovativ och diskret nikotinprodukt som snabbt ger användaren tillgång till nikotin utan tobakens allvarliga biverkningar. Produkten har samma namn som bolaget – Nicoccino™ – och produktionen sker via partners. Försäljning sker för närvarande i Storbritannien, Tyskland, Tjeckien, och Polen samt via en dedikerad e-handelsplattform (purenicoccino.com). 

Nicoccino har sitt huvudkontor i Täby utanför Stockholm och ett försäljningskontor i London. Bolagets aktie är sedan juni 2014 noterad på Nasdaq Stockholm First North under kortnamnet NICO.

Remium Nordic AB är bolagets certified adviser.


Release

Become a distributor

We are always looking for new distributors of Nicotine Strips. Contact us and we will respond as soon as we can.