Skip to main content

NICOCCINO FÅR FÖRSTÄRKT OCH FÖRLÄNGT PATENTSKYDD

Patent- och registreringsverket i Singapore är den första myndighet att ha godkänt bolagets eget nikotinpatent som bygger på det tidigare plattformspatentet vilket bolaget nyttjar genom licensering. Plattformspatentet som hittills godkänts i elva länder har ett skydd till 2026. Det nya nikotinpatentet ger ett förstärkt och förlängt skydd fram till 2033. 

– ”Det är mycket glädjande att just Singapore godkänt patentet eftersom det är en ansedd och respekterad instans. Att både kunna förstärka och förlänga skyddet av vår produkt i Nicoccinos egen regi skapar ytterligare ett värde i bolaget”, säger Johan Cram, VD för Nicoccino Holding.

Plattformspatentet är sedan tidigare godkänt i Sverige, USA, Kina, Ryssland, Japan, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika Israel, Sydkorea och Kanada. Nicoccino har lämnat in ansökan för nikotinpatentet i ytterligare femton länder samt i EU.

För mer information, besök Nicoccinos hemsida http://www.nicoccino.se, eller kontakta:

Johan Cram, VD

+46 708 980 418

johan.cram@nicoccino.se


Om Nicoccino Holding AB

Nicoccino utvecklar och marknadsför en patentskyddad, innovativ och diskret nikotinprodukt som snabbt ger användaren tillgång till nikotin utan tobakens allvarliga biverkningar. Produkten har samma namn som bolaget – Nicoccino™ – och produktionen sker via partners.

Nicoccino Holdings aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North med kortnamn NICO. Remium Nordic AB är bolagets certified adviser.

För ytterligare information, se Nicoccino Holdings hemsida http://www.niccocino.se


Release

Become a distributor

We are always looking for new distributors of Nicotine Strips. Contact us and we will respond as soon as we can.