Skip to main content

KOMPLETTERING NICOCCINO HOLDINGS ÅRSREDOVISNING FÖR 2016

Pressmeddelande från 2017-04-11 kompletteras.

Årsredovisningen ligger under ”finansiella rapporter” och kan kan laddas ned som PDF. .

Besök: http://www.nicoccino.se

För mer information kontakta:
Anders Ulfhielm, VD
Tel: +46 70
5 947618
E-post: anders.ulfhielm@nicoccino.se

Om Nicoccino Holding AB

Nicoccino utvecklar en innovativ och patentskyddad nikotinprodukt som efter genomförd klinisk studie kommer att klassificeras som ett läkemedel för rökavvänjning. Försäljning till konsument kommer indirekt att ske via en licensmodell med internationella partners.

Nicoccino har sitt huvudkontor i Täby utanför Stockholm. Bolagets aktie är sedan juni 2014 noterad på Nasdaq First North under kortnamnet NICO.

Remium Nordic AB är bolagets certified adviser.

Denna information är sådan information som Nicoccino Holding AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 april 2017.

Anders Ulfhielm, VD, Nicoccino Holding AB

070-594 7618
anders.ulfhielm@nicoccino.se


Nicoccino har utvecklat en patentskyddad, innovativ och diskret film som genom sin unika leveransmetod ger användaren snabb tillgång till nikotin utan rökningens allvarliga biverkningar.

Syftet med produkten är att erbjuda rökare ett attraktivt alternativ för när dessa vill sluta röka.

Efter läkemedelsklassificiering kommer produkten att säljas som ett rökavvänjningspreparat. 

Nicoccino Holding Årsredovisning 2016

Become a distributor

We are always looking for new distributors of Nicotine Strips. Contact us and we will respond as soon as we can.