Skip to main content

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSTÄMMA I NICOCCINO HOLDING

Vid den extra bolagsstämman i Nicoccino Holding AB den 2 december 2015 beslutades att styrelsen ska utgöras av Jonas Nordquist (ordförande), Johan Cram, Johan Thorell och Erik Nerpin.

Styrelseledamoten Torbjörn Kemper hade begärt utträde ur styrelsen för att fokusera på sitt uppdrag som VD och styrelseledamot i Karessa Pharma Holding AB. Michel Bracké begärde utträde ur styrelsen i samband med att han lämnade sitt uppdrag som verkställande direktör i Nicoccino Holding AB.

För mer information, besök Nicoccinos hemsida http://www.nicoccino.se, eller kontakta:

Johan Cram, CEO

Phone: +46 708 980 418

Email: johan.cram@nicoccino.co.uk

Om Nicoccino Holding AB

Nicoccino utvecklar och marknadsför en innovativ och patentskyddad nikotinprodukt för konsument-marknaden. Produkten marknadsförs under samma varumärke som bolagsnamnet – NicoccinoTM – och produktion sker via partners. Försäljning sker för närvarande i Storbritannien, Tyskland, Tjeckien, och Polen samt via en dedikerad e-handelsplattform (purenicoccino.com).

Nicoccino har sitt huvudkontor i Täby utanför Stockholm och ett försäljningskontor i London. Bolagets aktie är sedan juni 2014 noterad på Nasdaq Stockholm First North under kortnamnet NICO.

Remium Nordic AB är bolagets certified adviser.


Release

Become a distributor

We are always looking for new distributors of Nicotine Strips. Contact us and we will respond as soon as we can.