Skip to main content

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Vid dagens extra bolagsstämma i Nicoccino Holding AB (publ) fattades följande beslut:

Nyemissioner

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut från den 25 mars 2015 om en riktad nyemission om 50 miljoner SEK och en företrädesemission om ca 22,7 MSEK.

Den riktade nyemissionen omfattar 2,5 miljoner aktier till kurs 20 SEK.  Hela emissionslikviden om 50 miljoner SEK har betalats in till bolaget.

Företrädesemissionen omfattar högst 1 134 250 aktier. För tolv (12) innehavda aktier ges rätt att teckna en ny aktie för 20 SEK.  Företrädesemissionen genomförs enligt följande tidsplan.

  • 20 april 2015                              Sista dag för handel inklusive rätt att delta i nyemissionen
  • 22 april 2015                              Avstämningsdag för rätt att delta i nyemissionen.   
  • 24 april – 8 maj 2015               Teckningstid

Inval av Johan Cram i styrelsen

Stämman beslutade att välja in Johan Cram i styrelsen.

Johan Cram, 44 år, var tidigare Vice President Strategic Markets hos Swedish Match Scandinavia och har en gedigen erfarenhet från tobaksbranschen. Med ansvar för Taxfree, E-handel och Horeca (Hotell/restaurang) har Johan Cram en djup kunskap och ett brett kontaktnät inom handel i Skandinavien, Europa och globalt. Johan Cram ansvarade även för den ryska snusverksamheten hos Swedish Match. Johan Cram bedriver för närvarande egen konsultverksamhet.

Stockholm, April 2015

NICOCCINO HOLDING AB (publ)

Styrelsen


Nicoccino är en patentskyddad, innovativ och diskret nikotinprodukt som snabbt levererar nikotin och ger användaren tillgång till nikotin utan tobakens allvarliga biverkningar.

Bolagets nikotinprodukt, Nicoccino, är resultatet av tio års forskning och utveckling. Nicoccino är en lövtunn och alginatbaserad film med en yta som motsvarar hälften av ett frimärke. Nicoccino appliceras på ett diskret sätt under läppen eller på annan munslemhinna. Inom några minuter har nikotinet avgetts, filmen lösts upp och försvunnit utan att lämna någon restprodukt. Syftet med produkten är primärt att erbjuda rökare ett attraktivt alternativ när dessa inte vill eller kan röka. 

Release

Become a distributor

We are always looking for new distributors of Nicotine Strips. Contact us and we will respond as soon as we can.