Skip to main content

JONAS NORDQUIST FÖRESLÅS BLI NY STYRELSEORDFÖRANDE I NICOCCINO HOLDING

Jonas Nordquist har mångårig operativ erfarenhet från ledande befattningar i stora företag i Europa och Asien, bland annat Swedish Match, Siemens och Orkla. Inom Swedish Match var han chef för Skandinaviendivisionen och medlem av koncernledningen. 

Förslaget till inval av Jonas Nordquist i styrelsen kommer att läggas fram på en extra bolagsstämma i Nicoccino Holding den 9 september 2015. Kallelse till bolagsstämman kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Vid samma bolagsstämma kommer det även läggas fram ett förslag till ett optionsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner i koncernen. Förslaget innefattar emission av högst 500 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ska ge rätt att teckna en ny aktie i bolaget för 36 kr. Optionerna ska kunna utnyttjas senast den 10 september 2018.

Teckningsoptionerna emitteras till kursen en krona per teckningsoption, vilket motsvarar bedömt marknadsvärde beräknat enligt Black & Scholes värderingsformel för optioner. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner skulle de nya aktierna motsvara cirka 3,5 procent av aktiekapitalet. Jonas Nordquist föreslås få rätt att teckna 150 000 teckningsoptioner.

För mer information, besök Nicoccinos hemsida http://www.nicoccino.se, eller kontakta:

Michel Bracké, VD

Tel: +46 707 45 95 75

E-post: michel.bracke@nicoccino.co.uk


Om Nicoccino Holding AB

Nicoccino Holding AB (publ) (org. nr 556942-1604) är ett svenskt företag som med en patentskyddad, innovativ och diskret nikotinprodukt snabbt ger användaren tillgång till nikotin utan tobakens allvarliga biverkningar.

Nicoccino Holdings aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North med kortnamn NICO. Remium Nordic AB är bolagets certified adviser. 


Release

Become a distributor

We are always looking for new distributors of Nicotine Strips. Contact us and we will respond as soon as we can.