Skip to main content

Intention att teckna aktier från styrelse, ledning och större aktieägare motsvarande 52% av utestående teckningsoptioner

PRESSMEDDELANDE

STOCKHOLM 2023-09-20

INTENTION ATT TECKNA AKTIER FRÅN STYRELSE, LEDNING OCH STÖRRE AKTIEÄGARE MOTSVARANDE 52% AV UTESTÅENDE TECKNINGSOPTIONER

Personer i styrelse, ledning samt större aktieägare har meddelat Bolaget sin intention att använda sina nuvarande innehav om totalt 1 859 491 teckningsoptioner av serie TO1 för att teckna nya aktier. Innehavet utgör cirka 52 procent av totalt antal utestående teckningsoptioner och motsvarar ett kapitaltillskott på drygt 3,4 MSEK före emissionskostnader. Teckningsperioden för teckningsoptioner av serie TO1 pågår den 18 – 29 september 2023. Varje en (1) teckningsoption av serie TO1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie för 1,84 SEK per aktie. Totalt antal utestående teckningsoptioner är 3 595 800.

Följande personer har meddelat sin intention att teckna lägst nedanstående antal aktier med stöd av nuvarande innehav av teckningsoptioner av serie TO1:

•                        Styrelseledamot Johan Thorell, som via bolag äger 691 460 teckningsoptioner.

•                        VD Fredrik Laurell, som äger 18 268 teckningsoptioner.

•                        VP Production and Development, Thomas Ekerborn som äger 461 512 teckningsoptioner.

•                        Lars Byström, som äger 467 192 teckningsoptioner.

•                        TillCe AB, som äger 241 059 teckningsoptioner.

För frågor avseende teckningsoptioner av serie TO1, vänligen kontakta:

Mangold Fondkommission AB

Tel: +46 8 5030 1595

E-post: emissioner@mangold.se

Mangold Fondkommission är finansiell rådgivare och Advokatfirman Glimstedt är legal rådgivare till Bolaget i samband med nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO1.

För mer information, kontakta

Fredrik Laurell, VD, +46 733 98 04 74, fredrik.laurell@nicoccino.se

Nicoccino tillverkar och distribuerar nicotine strips. Produkterna finns att köpa på https://shop.nicoccino.se/

Nicotine strips adresserar den växande marknaden för nikotinportioner och erbjuder unika fördelar jämfört med traditionella prillor:

Snabb nikotinleverans  – frisättning av nikotin inom några sekunder, allt nikotin levererat efter några minuter.

Diskret användande  – nicotine strips syns inte och upplöses efter några minuter. Inget behöver tas ut och kastas. Bekvämt för användaren och bra för miljön

Nicoccino har kontor i Vallentuna norr om Stockholm. Kontakt: info@nicoccino.se

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm First North under kortnamnet NICO. FNCA Sweden AB är bolagets certified adviser. FNCA kan nås på info@fnca.se samt på +46 8 528 00 399.


Teckningsintention TO1

Become a distributor

We are always looking for new distributors of Nicotine Strips. Contact us and we will respond as soon as we can.