Skip to main content

Inbjudan till öppet hus i Nicoccino produktionsanläggning

PRESSMEDDELANDE

STOCKHOLM 2023-09-06

INBJUDAN TILL ÖPPET HUS I NICOCCINOS PRODUKTIONSANLÄGGNING

Nicoccino bjuder in aktieägare och allmänhet till öppet hus och visning av bolagets produktionsanläggning i Gillinge den 20 september mellan kl. 15:00 och 18:00.

Nicoccino flyttade i januari till en ny produktionslokal i Gillinge, Vallentuna. Lokalen har under året genomgått en omfattande ombyggnad för att möta de krav som ställs på produktion av bolagets nicotine strips. Under sommaren har bolaget installerat de maskiner som förvärvats. Bolaget har totalt investerat knappt 25 MSEK i maskiner och anläggningen.

Syftet med flytten till den nya lokalen är att möjliggöra automatiserad tillverkning av kommersiella volymer i egen regi. Med den nya kapaciteten kan Nicoccino producera nicotine strips till större internationella och inhemska distributörer. Då produktionsanläggningen nu är färdigställd bjuder bolaget in till öppet hus. Det kommer ges möjlighet att se lokalen och maskinerna samt ställa frågor till flera av bolagets nyckelpersoner, inklusive ordförande och vd.

Den 18 – 29 september är även teckningsperiod för nya aktier för innehavare av teckningsoptioner av

serie TO1 och frågor kring teckning och teckningsoptionerna att besvaras.

Obligatorisk anmälan senast den 18 september via e-post till: info@nicoccino.se

Adress: Gillinge 55, Hus B, 186 91 Vallentuna

För mer information, kontakta

Fredrik Laurell, VD, +46 733 98 04 74, fredrik.laurell@nicoccino.se


Öppet hus Gillinge

Become a distributor

We are always looking for new distributors of Nicotine Strips. Contact us and we will respond as soon as we can.