Skip to main content

GODKÄND PATENT GER NICOCCINO EXCLUSIVITET I SYDKOREA OCH KANADA

Patentmyndigheterna i Sydkorea och Kanada har nyligen beviljat patent för den bakomliggande lösning och distributionsplattform som Nicoccinos produkter baseras på. Beslutet innebär att Nicoccino får exklusiv rättighet att sälja nikotinprodukter baserade på denna patenterade teknologi i de båda länderna. Totalt omfattar Nicoccinos patentskydd i nuläget 11 marknader, däribland de tre största tobaksmarknaderna i världen, Kina, Ryssland och USA.

”Det är väldigt glädjande att själva plattformen vi bygger vår verksamhet på nu beviljats patent även i Sydkorea och Kanada. Patentet öppnar upp för oss att – om och när vi finner lämpligt – etablera oss på dessa båda spännande marknader. För närvarande fokuserar vi på Europa, men vi följer utvecklingen runt om i världen mycket noga. Sydkorea är världens åttonde största marknad för cigaretter. Andelen rökare är här mycket hög samtidigt som rökning har satts under stark press genom såväl tuffare lagstiftning som höjda skatter. Sammantaget medför detta en stor potential för våra alternativa nikotinprodukter”, säger Michel Bracké, VD på Nicoccino.

Av Sydkoreas 49 miljoner invånare är varannan man och sex procent av kvinnorna rökare. I ett försök att minska rökningen beslutade landets parlament förra året om hårdare lagstiftning och prishöjningar på cigaretter. Rökning förbjöds på restauranger, barer och caféer och priset på cigaretter höjdes med 80 procent. Det uttalade målet är att under 2015 minska rökningen med cirka 30 procent.

Ett alternativ till cigaretter och snus – fritt från tobak
Nicoccino är en patentskyddad, innovativ och diskret nikotinprodukt som ger användaren tillgång till nikotin utan tobakens allvarliga biverkningar. Nikotinet distribueras ut i blodet genom en lövtunn film, med en yta motsvarande hälften av ett frimärke. Filmen appliceras på ett diskret sätt under läppen eller på annan munslemhinna. Inom några minuter har nikotinet avgetts, filmen lösts upp och försvunnit utan att lämna någon restprodukt. Syftet med produkten är primärt att tillhandahålla ett attraktivt alternativ vid tillfällen då det inte är möjligt att röka. Nicoccinos produkt kan jämföras med snus men innehåller ingen tobak och därför inte heller några skadliga tobaksrelaterade ämnen, som t ex nitrosaminer.

En mångmiljardmarknad
Den globala marknaden för tobaks- och nikotinprodukter är enorm. Var fjärde vuxen människa i världen röker och sammantaget värderas marknaden till 697 miljarder USD. Allt hårdare regelverk, höjda skatter och ett generellt ökat fokus på hälsa har dock medfört att efterfrågan på alternativa nikotinprodukter under senare år har ökat mycket kraftigt.

Mönstret är detsamma i många länder runt om i världen. Vi vet att många – av flera olika skäl – vill sluta röka tobak. Och här kan vi verkligen bidra med ett attraktivt alternativ som ger användaren tillgång till nikotin utan tobakens allvarliga biverkningar”, säger Michel Bracké.

Utöver läkemedelsklassad nikotin består Nicoccino till största delen av en alginat som är utvunnen ur en brunalg. Smakämnena är naturliga aromer och samtliga övriga ingredienser är läkemedelsklassade. Filmen innehåller ingen tjära eller tobak och avger ingen lukt.

För mer information, besök Nicoccinos hemsida http://www.nicoccino.se, eller kontakta:
Michel Bracké, VD
Tel: +46 707 45 95 75
E-post: michel.bracke@niciccino.co.uk


Pressmeddelande (PDF)

Become a distributor

We are always looking for new distributors of Nicotine Strips. Contact us and we will respond as soon as we can.