Skip to main content

FÖRLÄNGD TECKNINGSTID I NICOCCINOS NYEMISSION

Styrelsen i Nicoccino Holding AB har beslutat att förlänga teckningstiden i den pågående företrädesemissionen till och med den 27 maj 2015. Handeln i teckningsrätter förlängs därmed till och med den 25 maj 2015.

Förlängningen säkerställer att insynspersoner kan delta i nyemissionen och inkluderar bolagets delårsrapport den 20 maj 2015 i teckningsperioden.

För tolv (12) innehavda aktier ges rätt att teckna en ny aktie för 20 SEK.  Företrädesemissionen genomförs enligt följande uppdaterade tidsplan.

  • 20 maj 2015               Delårsrapport första kvartalet 2015              
  • 25 maj 2015               Sista dag för handel i teckningsrätter
  • 27 maj 2015               Sista dag för teckning

För anmälningssedlar och villkor och anvisningar, se följande länk:

http://www.introduce.se/corporate-finance/pagaende-erbjudanden/nicoccino/

För mer information, besök Nicoccinos hemsida http://www.nicoccino.se, eller kontakta:

Michel Bracké, VD

Tel: +46 707 45 95 75

E-post: michel.bracke@niciccino.co.uk

Om Nicoccino Holding AB

Nicoccino Holding AB (publ) (org. nr 556942-1604) är ett svenskt företag som med en patentskyddad, innovativ och diskret nikotinprodukt snabbt ger användaren tillgång till nikotin utan tobakens allvarliga biverkningar.

Nicoccino Holdings aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North med kortnamn NICO. Remium Nordic AB är bolagets certified adviser. 


Release

Become a distributor

We are always looking for new distributors of Nicotine Strips. Contact us and we will respond as soon as we can.