Skip to main content

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2015

Delårsrapport januari – mars 2015

FÖRSTA KVARTALET 1 JANUARI – 31 MARS 2015

 • Koncernens omsättning under det första kvartalet var 0,1 MSEK.
 • Nettoresultatet uppgick till -8,8 MSEK eller -0,79 SEK per aktie.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -7,8 MSEK eller -0,70 SEK per aktie.
 • Koncernens likvida medel uppgick vid kvartalets utgång till 6,1 MSEK.

Väsentliga händelser

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

 • Fortsatt tillväxt i antalet kunder via vår e-handelsplattform med över 32 000 registrerade kunder i slutet av första kvartalet – en ökning med 228% jämfört med utgången av 2014.
 • Fortsatt marknadsbearbetning genom deltagande vid branschmässor och event, t ex ”ISPY” i Brighton (med fokus på flyg- och reseindustrin) och ”PUB 15” (brittisk mässa inriktad på barer och restauranger.)
 • Initierat försäljning via ”The Northerner.com”, som är en ledande online återförsäljare av rökfri tobak till kunder över hela världen.
 • Patentansökningar för det bakomliggande filmpatentet, som Nicoccino’s produkter baseras på, beviljade i Sydkorea och Kanada.
 • Nicoccinos e-handelsplattform har fått ett övergripande ansiktslyft för att öka konvertering och användarvänlighet.
 • Lansering av ny primärförpackning som erbjuder en förenklad öppning.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

 • Väsentligt ökade försäljningsintäkter; under april uppgick intäkterna till 0,2 MSEK, vilket är 60 procent mer än hela första kvartalet.
 • Nicoccino Holding har genomfört en riktad nyemission av 2,5 miljoner aktier till kursen 20 SEK som tillfört bolaget 50 MSEK före emissionskostnader. Därutöver pågår vid tidpunkten för denna delårsrapport en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna om högst 1 134 250 aktier till kursen 20 SEK, som vid full teckning tillför bolaget ytterligare ca 22,7 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen avslutas den 27 maj 2015. Syftet med nyemissionerna är att finansiera en fortsatt expansion via e-handelsplattformen och återförsäljare på fler strategiska marknader. 
 • Tecknat distributionsavtal med två stora kasinon i London (Storbritanniens största kasino, Aspers, samt Palm Beach Casino, ett exklusivt kasino som är en del av Genting Group).
 • Initierat distribution till Storbritanniens apoteksmarknad via ett försäljningsavtal med Skills in Healthcare, ett säljbolag som ingår i Walgreens Boots Alliance, samt en överenskommelse med AAH, en av Europas största läkemedelsgrossister, för att säkerställa distributionen.
 • Tecknat distributionsavtal med partners i Tyskland och Tjeckien.
 • Nicoccino deltog på World Travel Catering & onboard service (WTCE) i Hamburg i mitten av april där kontakter knöts med representanter från flygbolag och relaterade återförsäljare.

.VD har ordet

Första kvartalet 2015 har varit intensivt med en fortsatt tillväxt via näthandeln och tydliga framsteg med att bredda våra distributionskanaler. Vid utgången av första kvartalet hade vi fler än 32 000 registrerade kunder via vår e-handelsplattform samt konkreta framgångar inom detaljhandeln som kommer att ge avkastning inom kommande månader. 

Under de senaste månaderna har vi haft fortsatt fokus på vidareutveckling av vår e-handelsplattform samt arbetat aktivt med att förbereda nya distributionskanaler, både i och utanför Storbritannien.

Detta har resulterat i att vi i början av andra kvartalet tagit de första stegen in på Storbritanniens apotekmarknad samt tecknat distributionsavtal med två stora kasinon i London.

Bakgrunden till att distribuera via apotek är att dessa oftast är den första anhalten för folk som vill sluta röka. Strategin bygger på ett försäljningsavtal med Skills in Healthcare, ett säljbolag som ingår i Walgreens Boots Alliance, för att sälja in Nicoccino™ till fristående apotek. Vi har tecknat en överenskommelse med AAH, en av Europas största läkemedelsgrossister, för att säkerställa distributionen.

Vi har även efter periodens slut tecknat ett avtal med en distributör för Polen och Tjeckien samt, som vi offentliggjorde tidigare idag, tecknat ett distributionsavtal med en tysk partner, Quantus.

Dessa nya distributionsavtal kommer att resultera i en betydligt ökad försäljning under andra kvartalet.

Vi har under andra kvartalet också fortsatt att stärka vårt säljteam med en internationell försäljningsdirektör, som varit en bidragande faktor till de nya kanalerna utanför Storbritannien.

Bolaget har efter periodens slut genomfört en riktad nyemission om 50 MSEK. Därutöver pågår vid tidpunkten för denna rapport en företrädesemission om 22,7 MSEK. Emissionerna kan tillföra bolaget 72,7 MSEK före emissionskostnader. Detta innebär att vi kan fortsätta att leverera värde åt våra aktieägare genom att bygga en gedigen plattform för en lönsam verksamhet.

Intäkterna från emissionen kommer främst att användas inom tre områden: internationell expansion, varumärkesbyggande och utveckling av ett receptfritt nikotinläkemedel.

Under perioden har vi även presenterat Nicoccino på olika mässor och event. Vi har varit med och sponsrat National Film Awards (NFA) i London samt ISPY (Inflight Sales Person of the Year), ”Oscarsgalan” för flygbolagens kabinbesättningar där 35 olika flygbolag deltog. Vi medverkade även på PUB 15, en stor brittisk mässa inriktad på barer och restauranger.

Från ett produktperspektiv lanserade vi i mars den nya primärförpackningen som fått enhälligt positiv feedback från våra kunder. Den nya förpackningen erbjuder en förbättrad konstruktion som underlättar öppning av produkten.

Våra planer på att ta fram ett receptfritt nikotinläkemedel förblir oförändrade och fortsätter enligt plan.

Sammanfattningsvis så har 2015 börjat starkt och vi är väldigt positiva till vår framtida utvecklingspotential.

Med fortsatt ökade globala restriktioner för användningen av cigaretter och e-cigaretter så är Nicoccinos positionering intressantare än någonsin. Vi har en produkt som tillhandahåller det mest moderna och effektiva sättet att konsumera nikotin, som är diskret, utan tobak och kan användas när och var som helst.

Med vår rökfria produkt omdefinierar vi hur man kan konsumera nikotin och vi är övertygade att Nicoccino™ kommer att bli det naturliga valet för många av dagens tobaksanvändare.

Michel Bracké
Verkställande Direktör
Nicoccino Holding AB

Om Nicoccino Holding AB

Nicoccino Holding AB (publ) (org. nr 556942-1604) är ett svenskt företag som med en patentskyddad, innovativ och diskret nikotinprodukt snabbt ger användaren tillgång till nikotin utan tobakens allvarliga biverkningar.

Nicoccino Holding har sitt huvudkontor i Täby utanför Stockholm. Adress Lahällsvägen 48, 183 30 Täby. Tel 08-20 00 40. Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

Nicoccino Holdings aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North med kortnamn NICO. Remium Nordic AB är bolagets certified adviser. Antalet aktieägare uppgår till 4764 den 31:e mars 2015.

För ytterligare information, se Nicoccino Holdings hemsida http://www.niccocino.seRelease

Delårsrapport januari mars 2015 – Press release v2

Become a distributor

We are always looking for new distributors of Nicotine Strips. Contact us and we will respond as soon as we can.