Skip to main content

BOLAGSSTÄMMOKOMMUNIKÉ – NICOCCINO HOLDING AB

Vid den extra bolagsstämman i Nicoccino Holding AB (publ) den 27 december 2017 valdes Fredrik Hübinette in i styrelsen som ny styrelseordförande.

 

Fredrik Hübinette

Fredrik Hübinette (f. 1969) är utbildad kemist och ekonom. Han har bland annat verkat inom Wallac Oy, Pharmacia och Orexo. Han har arbetat med forskning- och utveckling, produktion samt marknadsföring och försäljning. De senaste 15 åren har Fredrik Hübinette medverkat till ett flertal avgörande patent, bland annat den beredningsform, en alginatbaserad film, som Nicoccino har licens att använda i sina produkter. Han är också medgrundare till fyra bolag som arbetar med beredningsformen kommersiellt, varav tre är noterade på First North, bland annat Nicoccino Holding. Fredrik Hübinette har aktivt arbetat som rådgivare till dessa. Fredrik Hübinettes gedigna erfarenheter av den beredningsform som Nicoccino utvecklar sina produkter på bedöms vara av stor vikt för värdeskapande i Nicoccino. Fredrik Hübinette äger 1 146 585 aktier i Nicoccino Holding AB (publ). Fredrik Hübinette är styrelseledamot och styrelseordförande i Karessa Pharma Holding AB (publ).

Styrelsen i Nicoccino Holding utgörs efter dagens bolagsstämma av Fredrik Hübinette (ordförande), Anders Ulfhielm och Johan Thorell.

För ytterligare information kontakta

Anders Ulfhielm, VD, Nicoccino Holding AB (publ) Tel: 070-594 76 18

E-post: anders.ulfhielm@nicoccino.se

Om Nicoccino Holding AB

Nicoccino utvecklar och tillverkar en innovativ och patentskyddad nikotinprodukt baserad på en alginatplattform uppbyggd, som en tunn film. Försäljning till konsument kommer indirekt att ske via en licensmodell med internationella partners som har större finansiella möjligheter att nå ut på den globala marknaden.

Nicoccino har sitt huvudkontor i Täby utanför Stockholm. Bolagets aktie är sedan juni 2014 noterad på Nasdaq First North under kortnamnet NICO.

FNCA Sweden AB är bolagets certified adviser. FNCA kan nås på info@fnca.se samt på +46 8 528 00 399. 

 
   

Information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 december 2019, kl. 15:00 CET.


Release

Become a distributor

We are always looking for new distributors of Nicotine Strips. Contact us and we will respond as soon as we can.