Skip to main content

BOLAGSSTÄMMOKOMMUNIKÉ – NICOCCINO HOLDING AB

Vid den extra bolagsstämman i Nicoccino Holding AB (publ) den 21 december 2017 valdes Ulf Lindberg in i styrelsen som ny styrelseordförande.

Ulf Lindberg

Ulf Lindberg (f. 1952) har mer än 15 års erfarenhet från läkemedelsindustrin. Under 7 år i det amerikanska företaget Lederle med ansvar för sälj- och marknadsföringsroller, men även inom klinisk forskning. Därefter Pharmacia i 8 år som marknadschef Norden, Affärsområdeschef Allergi global och senare medlem av koncernledningen och informationschef. Ulf startade senare Eductus/Competencia som år 3 omsatte ungefär 250 miljoner och då var Sveriges största kommersiella utbildningsbolag. Därefter var Ulf VD under 4 år för Pricer i USA. Idag är han VD för Enhancer där han agerar rådgivare till företag och organisationer på uppdrag av ägare, styrelser och ledningar samt styrelseordförande i Nicoccino Holding AB (publ).

Styrelsen i Nicoccino Holding utgörs efter dagens bolagsstämma av Ulf Lindberg (ordförande), Anders Ulfhielm och Johan Thorell.

För ytterligare information kontakta

Anders Ulfhielm, VD, Nicoccino Holding AB (publ) Tel: 070-594 76 18

E-post: anders.ulfhielm@nicoccino.se 

Om Nicoccino Holding AB

Nicoccino utvecklar en innovativ och patentskyddad nikotinprodukt som efter genomförd klinisk studie kommer att klassificeras som ett läkemedel för rökavvänjning. Försäljning till konsument kommer indirekt att ske via en licensmodell med internationella partners.

Nicoccino har sitt huvudkontor i Täby utanför Stockholm. Bolagets aktie är sedan juni 2014 noterad på Nasdaq First North under kortnamnet NICO.

Remium Nordic AB är bolagets certified adviser.

 

Denna information är sådan information som Nicoccino Holding AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 december, kl. 13::00 CET.

Anders Ulfhielm, VD, Nicoccino Holding AB

070-594 7618
anders.ulfhielm@nicoccino.se


Nicoccino har utvecklat en patentskyddad, innovativ och diskret film som genom sin unika leveransmetod ger användaren snabb tillgång till nikotin utan rökningens allvarliga biverkningar.

Syftet med produkten är att erbjuda rökare ett attraktivt alternativ för när dessa vill sluta röka.

Efter läkemedelsklassificiering kommer produkten att säljas som ett rökavvänjningspreparat. 

Release

Become a distributor

We are always looking for new distributors of Nicotine Strips. Contact us and we will respond as soon as we can.