Skip to main content

Årsredovisning för Nicoccino Holding AB (publ)

Årsredovisning och revisionsberättelse har idag publicerats på bolagets hemsida, http://www.nicoccino.se.

På hemsidan finns övrig information inklusive kallelse och fullmakt inför årsstämma som hålls den 10/5 kl 11:00.


2022 ÅR Nicoccino Holding AB

Become a distributor

We are always looking for new distributors of Nicotine Strips. Contact us and we will respond as soon as we can.