Skip to main content

Årsredovisning för Nicoccino Holding AB

Nicoccino Holdings årsredovisning och revisionsberättelse har idag publicerats på bolagets hemsida, http://www.nicoccino.se.

På hemsidan finns även kallelse, fullmakt och postrröstningsblankett inför årsstämma som hålls 5/5 kl 15:00. 

 

Fredrik Laurell, Verkställande direktör

+46 733 980474
Fredrik.laurell@nicoccino.se


Årsredovisning 2021

Become a distributor

We are always looking for new distributors of Nicotine Strips. Contact us and we will respond as soon as we can.