Skip to main content

Årsredovisning för Nicoccino Holding AB

Nicoccino Holdings årsredovisning och revisionsberättelse har idag publicerats på bolagets hemsida, http://www.nicoccino.se.

På hemsidan finns även kallelse, fullmakt och postrröstningsblankett inför årsstämma som hålls 20/5 kl 11:00. 

 

Fredrik Laurell, Verkställande direktör

+46 733 980474
Fredrik.laurell@nicoccino.se

 


Om Nicoccino Holding AB

Nicoccinos övergripande mål är att erbjuda vuxna konsumenter ett säkert och enkelt sätt att njuta av nikotin snabbt och diskret. Bolagets produkter finns att köpa på shop.nicoccino.se.Nicoccino har huvudkontor i Täby utanför Stockholm. Kontakt: info@nicoccino.se

Bolagets aktie är sedan juni 2014 noterad på Nasdaq Stockholm First North under kortnamnet NICO. FNCA Sweden AB är bolagets certified adviser. FNCA kan nås på info@fnca.se samt på +46 8 528 00 399.

2020 ÅR NHAB

Become a distributor

We are always looking for new distributors of Nicotine Strips. Contact us and we will respond as soon as we can.