Skip to main content

ANDERS ULFHIELM TAR ÖVER SOM VD FÖR NICOCCINO HOLDING AB

Anders Ulfhielm tar från och med den 22 september 2016 över som VD för Nicoccino Holding AB. Han har en lång erfarenhet från läkemedelsbranschen och kommer senast från en roll som partner på Avanticon AB. Detta är ett led i Nicoccinos strategiska fokusering på att uppnå ett läkemedelsgodkännande av produkten, som kommunicerades i våras. Nuvarande VD, Johan Cram, lämnar därmed Nicoccino Holding AB.

”Jag välkomnar Anders Ulfhielm som VD till Nicoccino Holding AB och ser fram emot att fortsätta utveckla verksamheten tillsammans med honom. Han har en gedigen erfarenhet kring både godkännandeprocessen och planering av produktion av läkemedel, som vi kommer att kunna dra stor nytta av. Samtidigt vill jag tacka Johan Cram som under det gångna året gjort en stor insats för att ställa om bolagets strategi genom att skapa stabila finansiella förutsättningar. Han har även initierat processen för läkemedelsklassificeringen, samt som en konsekvens avvecklat konsumentverksamheten. Jag önskar honom lycka till i framtiden.”, säger Jonas Nordquist, styrelseordförande i Nicoccino Holding AB.

Jonas Nordquist, Styrelseordförande

+46 70 714 2003
jonas.nordquist@nicoccino.se


Om Nicoccino Holding AB

Nicoccino Holding AB utvecklar och marknadsför en patentskyddad, innovativ och diskret nikotinprodukt som snabbt ger användaren tillgång till nikotin utan tobakens allvarliga biverkningar. Produkten har samma namn som bolaget – Nicoccino™ – och produktionen sker via partners.

 Nicoccino har sitt huvudkontor i Täby utanför Stockholm. Bolagets aktie är sedan juni 2014 noterad på Nasdaq First North under kortnamnet NICO.

 Remium Nordic AB är bolagets certified adviser.


Denna information är sådan information som Nicoccino Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 september 2016 kl.08:00.

Johan Cram, VD, Nicoccino Holding

0708-980 418
johan.cram@nicoccino.se


Nicoccino har utvecklat en patentskyddad, innovativ och diskret film som genom sin unika leveransmetod ger användaren snabb tillgång till nikotin utan rökningens allvarliga biverkningar.

Syftet med produkten är att erbjuda rökare ett attraktivt alternativ för när dessa vill sluta röka.

Efter läkemedelsklassificiering kommer produkten att säljas som ett rökavvänjningspreparat. 

Nicoccino Holding pressmeddelande – ny VD

Become a distributor

We are always looking for new distributors of Nicotine Strips. Contact us and we will respond as soon as we can.